maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
+ Download tài liệu miễn phí

Giáo dục Trung học - HCMC

Giáo dục Trung học - HCMC
Course name:                                 Giáo dục Trung học
 
Category:- International schools
 
Course Code:  
 
Course Location:Ho Chi Minh
 
Course Description:
Giới thiệu về chương trình giảng dạy:
Hệ thống trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (Vietnam Australia International School- VAS) là một trong những ngôi trường hàng đầu cho công việc học tập và giảng dạy tại Việt Nam.
Được thành lập năm 2004, xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế dưới sự tư vấn bởi các chuyên gia giáo dục hàng đầu Việt Nam và nước ngoài. VAS đáp ứng một tiêu chuẩn học tập và giảng dạy tương ứng với các trường tại các nước tiên tiến trên thế giới. Chương trình giảng dạy được kết hợp tối ưu chương trình của Bộ Giáo dục-Đào tạo Việt Nam, chương trình quốc tế chọn lọc, các môn năng khiếu và chương trình học Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ 2 nhằm chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng căn bản và cần thiết để liên thông vào các trường Trung học và Đại học hàng đầu thế giới.

Hiện nay, VAS gồm 9 cơ sở tại các quận 1, 3, 5, 10 và quận Bình Thạnh với gần 3000 học sinh, gần 400 nhân viên, 250 giáo viên Việt Nam và nước ngoài.
 
Benefits (Objectives):
Mục tiêu của nhà trường là phát triển học sinh một cách toàn diện, hài hòa về tri thức lẫn thẩm mỹ, rèn luyện cho các em kỹ năng sống tốt nhằm phát huy tối đa năng lực cá nhân để các em trở thành “một thế hệ trẻ ưu tú” sẵn sàng hòa nhập vào cuộc sống xã hội trong tương lai.
 
Degree Attained:Class/Course
 
Participants:
Học sinh từ Mẫu giáo tới Trung học
 
Starting Time:29-Aug-2008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Provider Name:                                Hệ thống Trường DL Quốc tế Việt Úc
 
Provider Profile:
Hệ thống trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (Vietnam Australia International School- VAS) là một trong những ngôi trường hàng đầu cho công việc học tập và giảng dạy tại Việt Nam.
Được thành lập năm 2004, xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế dưới sự tư vấn bởi các chuyên gia giáo dục hàng đầu Việt Nam và nước ngoài. VAS đáp ứng một tiêu chuẩn học tập và giảng dạy tương ứng với các trường tại các nước tiên tiến trên thế giới. Chương trình giảng dạy được kết hợp tối ưu chương trình của Bộ Giáo dục-Đào tạo Việt Nam, chương trình quốc tế chọn lọc, các môn năng khiếu và chương trình học Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ 2 nhằm chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng căn bản và cần thiết để liên thông vào các trường Trung học và Đại học hàng đầu thế giới.

Hiện nay, VAS gồm 9 cơ sở tại các quận 1, 3, 5, 10 và quận Bình Thạnh với gần 3000 học sinh, gần 400 nhân viên, 250 giáo viên Việt Nam và nước ngoài.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Name:Trường DL Quốc tế Việt Úc
 
Email Address:
(to contact)
hanguyen@vas.edu.vn
 
District:10
 
Address:594 Ba Tháng Hai
 
City:Ho Chi Minh
 
Country:Vietnam
 
Telephone Number:8207076
 
Mobile Number: 
 
Fax Number: 
 
Provider Website:www.vas.edu.vn

talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng