Công ty Cổ phần Hợp Tác Giáo Dục Việt Nam

Giáo Viên Văn THCS/THPT

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) Thoả thuận
  • Career Level Nhân viên
  • Experience 0-1 Years
  • Gender Male/Female
  • Sector Hải Phòng
  • Industry Hành chánh/Thư ký , Nhân sự , Giáo dục/Đào tạo/Thư viện

Job Description

1. Giảng dạy và đánh giá học tập

1.1. Tổ chức dạy học

– Chuẩn bị Kế hoạch dạy học chi tiết, cập nhật lịch báo giảng, chuẩn bị đồ dùng dạy học và thực hiện giờ dạy tuân thủ “Quy định thực hiện giờ dạy”.

– Tổ chức dạy học theo đúng đặc trưng bộ môn và theo đúng phương pháp của nhà trường.

– Thực hiện chấm chữa bài thường xuyên cho học sinh.

– Phát triển nguồn tài liệu dạy học và xây dựng môi trường học tập lôi cuốn để khuyến khích học sinh học tham gia.

– Đảm bảo tất cả học sinh trong lớp nắm bắt được khái niệm và tạo điều kiện cho các em có trình độ cao hơn có cơ hội được phát triển.

– Cập nhật điểm số của học sinh vào phần mềm của nhà trường theo yêu cầu.

– Chịu trách nhiệm trước Phụ huynh, nhà trường về chất lượng và hiệu quả giảng dạy.

1.2. Theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của học sinh

– Theo dõi sự tiến bộ của học sinh qua các kỳ học và cả năm học. Nếu chưa đạt cần có biện pháp tiếp tục bồi dưỡng cho phù hợp, giúp học sinh phát triển cá nhân hoàn thiện.

1.3. Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ

– Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo theo kế hoạch đào tạo và phát triển chuyên môn của nhà trường.

– Tăng cường học hỏi phương pháp giảng dạy tích cực, hiện đại để nâng cao hiệu quả dạy học.

– Tự nghiên cứu các phương pháp dạy học tiên tiến, lấy học sinh làm trung tâm để điều chỉnh, vận dụng vào bài học.

– Đưa ra sáng kiến, cải tiến để nâng cao hiệu quả dạy học và chất lượng học tập của học sinh.

2. Đời sống học đường của học sinh

– Chịu trách nhiệm về an toàn của học sinh trong và thông qua các hoạt động của môn học/ phạm vi được phân công.

– Tổ chức hiệu quả các hoạt động rèn nền nếp kỷ luật cho học sinh. Tạo được cho học sinh nề nếp học tập, lối sống khoa học.

3. Giao tiếp với Phụ huynh

– Duy trì giao tiếp hiệu quả với Phụ huynh học sinh.

– Liên lạc kịp thời với Phụ huynh khi có sự việc xảy ra liên quan đến học sinh đồng thời báo cáo sự việc cho các cấp quản lý cao hơn để có cách xử lý phù hợp.

4. Công tác chủ nhiệm

– Thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm lớp theo phân công

– Tuân thủ quy định và hướng dẫn liên quan theo “Hướng dẫn công tác Giáo viên chủ nhiệm”.

5. Thực hiện các công việc khác liên quan tới yêu cầu công việc cũng như các quy định của Công ty, các đơn vị thanh/ kiểm tra và Pháp Luật Việt Nam theo phân công và hướng dẫn của cấp trên.

Requirement

1. Trình độ chuyên môn:

– Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Ngữ Văn.

2. Kỹ năng:

– Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả

– Kỹ năng giao tiếp tốt

– Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian

3. Phẩm chất:

– Yêu thương trẻ em

– Trung thực, thật thà và nhiệt huyết

4. Kinh nghiệm:

– Ít nhất 1 năm kinh nghiệm dạy học

5. Ưu tiên:

– Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.

Required skills

Related Jobs