maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Kỹ năng tìm việc

Hành trình Kết nối 500 chuyên gia Nhân sự

Hành trình Kết nối 500 chuyên gia Nhân sự
Nhằm hỗ trợ miễn phí cho cộng đồng về tư vấn định hướng phát triển nguồn lực, HRchannels kết hợp với Mạng xã hội phát triển nguồn lực MegaCEO chính thức ra mắt trang thông tin Hỏi & Đáp với Chuyên gia tại chuyên mục http://megaceo.com/hanhtrinhcuatoi.aspx  
Mọi thành viên có thể đặt câu hỏi để các chuyên gia của chúng tôi hoặc những thành viên ưu tú có kinh nghiệm sẽ hỗ trợ trả lời các câu hỏi của bạn. Những câu hỏi được ưu tiên trả lời là những câu hỏi liên quan đến định hướng phát triển nghề nghiệp, chọn việc làm phù hợp, tư vấn phát triển kỹ năng nghề nghiệp, tin tức về thị trường lao động, các vấn đề liên quan đến pháp lý đối với người lao động cũng như người sử dụng lao động,....

Các chuyên gia của chúng tôi bao gồm các Doanh nghiệp, cá nhân uy tín trong các lĩnh vực liên quan gồm:
- Mảng tư vấn phát triển nguồn lực: Chuyên gia từ MegaCEO
- Mảng tư vấn chọn việc phù hợp, tin tức thị trường lao động: HRchannels Executive Search Group
- Mảng tư vấn về Pháp lý đối với người lao động và sử dụng lao động: Hãng luật IPIC Group  

Ngoài ra, bạn còn có thể nhận được những lời tư vấn, trả lời từ các Chuyên gia hàng đầu trên mạng xã hội kết nối nguồn lực MegaCEO.

Khi có những vấn đề cần trợ giúp, hãy đăng nhập để đặt câu hỏi hỗ trợ!.

Đăng ký tài khoản tại đây để bắt đầu kết nối với chuyên gia

MegaCEO team
talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng