4.5

Hiệp Tâm

Add a review
  • Share:

Hiệp Tâm Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 33
  • Founded Since
  • Sectors Bảo hiểm, Tư vấn ,

Company Description

  • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
  • Tiếp cận và tư vấn các sản phẩm Bảo hiểm cho khách hàng
  • Hỗ trợ khách hàng hoàn tất hồ sơ yêu cầu Bảo hiểm
  • Chăm sóc và giải đáp những vấn đề liên quan đến hợp đồng Bảo hiểm cho khách hàng cũ, mở rộng mạng lưới khách hàng mới.

Office Photos

Active Jobs From Hiệp Tâm