Công ty cổ phần KPIM

[HN] Software Engineer

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) $653
  • Career Level Nhân viên
  • Experience 1-3 Years
  • Gender Male/Female
  • Sector Hà nội
  • Industry CNTT-Phần mềm

Job Description


- Tham gia phát triển các sản phẩm, xây dựng các hệ thống nghiệp vụ khác theo yêu cầu.
- Xây dựng giao diện sử dụng trên Web, Mobile, phối hợp với các bộ phận để nắm bắt yêu cầu, phát triển sản phẩm, bộ phận thiết kế để hoàn thiện sản phẩm chất lượng nhất.
- Tham gia thiết kế, xây dựng API để đảm bảo ứng dụng hoạt động tốt, dễ dàng mở rộng và tích hợp với các hệ thống khác.
- Triển khai, nâng cấp, bảo trì hệ thống trên các nền tảng AWS, Google Cloud Platform, Azure - Nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới.

Requirement

- Tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin hoặc có 1-2 năm kinh nghiệm làm sản phẩm.
- Sử dụng thành thạo một ngôn ngữ lập trình, nền tảng phát triển ứng dụng(C#, .NET, Node JS,...)
- Kiến thức về cấu trúc dữ liệu & giải thuật, thiết kế hướng đối tượng (OOP), design patterns - Có kinh nghiệm sử dụng và quản trị các hệ cơ sở dữ liệu (MSSQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis…)
- Có kinh nghiệm xây dựng RESTful API, gRPC, thành thao công nghệ Websocket, HTML5, CSS3, Javascript, ReactJS, NextJS, … - Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
- Có kiến thức về CI/CD, quản lý các phiên bản phần mềm.

Required skills

Related Jobs