4.5

HRChannels client

Add a review
  • Share:

HRChannels client Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 49
  • Founded Since 2008
  • Sectors Nhân sự ,

Company Description

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng

Office Photos

Active Jobs From HRChannels client