maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Đàm phán lương

HRM Knowledge Overview - Kiến thức tổng quan về Quản trị Nhân lực-HN&HCMC-4 Days

HRM Knowledge Overview - Kiến thức tổng quan về Quản trị Nhân lực-HN&HCMC-4 Days
Course name:                              HRM Knowledge Overview - Kiến thức tổng quan về Quản trị Nhân lực
 
Category:- Human Resources
 
Course Code:  
 
Course Location:Ho Chi Minh
Ha Noi
 
Course Description:
Lay You Human Resources Management Foundation!!!

Đặt nền móng cho kiến thức Quản trị Nhân sự của bạn!!!

- Facilitator: JESSICA LU
- 4 full days course,
- Lunch’s provided
- Fee: US$ 600/participant
Exclusive 10% of VAT

***Starting Time:
26, 27 November and 3,4 December 2008 in HCMC.

- Khoá học 4 ngày
- Học phí 600 USD (bao gồm ăn trưa)
(Chưa bao gồm 10% VAT, Giảm 5% cho nhóm học viên 5 người đăng ký từ cùng một công ty)

Thời gian học:
26, 27 tháng 11 và 3,4 tháng 12/ 2008 tại Tp. HỒ CHÍ MINH.
 
Benefits (Objectives):
Provide an overview on Human Resources Managment updated concepts and theories
Give relevant knowledge and share experience on HR practices in Vietnam

Cung cấp cái nhìn tổng quan trong lãnh vực quản lý nhân sự với các khái niệm, lý thuyết mới nhất. Cung cấp các kiến thức có liên quan và chia xẻ những kinh nghiệm làm nhân sự thực tế ở Việt Nam.
 
Degree Attained:Class/Course
 
Participants:
Potential or existing HR personnel, who has no academic HR training
Potential or existing HR personel, who wants to have a solid HRM knowledge to build up HR career
Những nhân viên đang làm trong lãnh vực nhân sự hoặc sắp chuyển sang làm về nhân sự mà chưa được đào tạo một cách bài bản về nhân sự.
Những người muốn có kiến thức vững vàng về nhân sự để xây dựng sự nghiệp trong lãnh vực nhân sự.
 
Starting Time:26-Nov-2008
 
Duration:4 days
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provider                           Name:SMART HR
 
Provider Profile:
SMART HR is a Human Resource consulting company based in Ho Chi Minh City, Vietnam. SMART HR undertakes to meet the growing demand from international companies for quality Human Resource consulting services.

SMART HR, with its highly qualified and experienced team, plus its associates, is well-equipped to provide its clients with Specific, Measurable, Attainable, Result-orientated and Time-bound (SMART) Human Resource solutions, designed to nurture the development of its clients’ people and businesses.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Name:Ms. Thien Huong - Training Consultant
 
Email Address:
(to contact)
thienhuong.lenguyen@smarthrvietnam.com
 
District:1
 
Address:Sun Wah Tower , 8th Floor, 115 Nguyen Hue Blvd.
 
City:Ho Chi Minh
 
Country:Vietnam
 
Telephone Number:(84 8) 823 58 28
 
Mobile Number:0903 179 560
 
Fax Number:(84 8) 823 5829
 
Provider Website:www.smarthrvietnam.com

talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng