maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Quản lý tuyển dụng

Hướng dẫn sử dụng phần mềm TalentBold Hiring trong vai trò Ban Giám Đốc

Hướng dẫn sử dụng phần mềm TalentBold Hiring trong vai trò Ban Giám Đốc

Tài liệu này nhằm hướng dẫn người dùng sử dụng các thao tác trong phần mềm TalentBold Hiring trong vai trò Ban Giám Đốc.

TalentBold Hiring cho Ban Giám Đốc thuộc phân hệ Đơn vị quản trị - BOM/HRM, với các thao tác chính sau:

 • Quản lý yêu cầu tuyển dụng

 • Quản lý lượng hồ sơ đã gửi để phỏng vấn

 • Quản lý lượng hồ sơ mà các chuyên viên tuyển dụng đề xuất phỏng vấn

 • Báo cáo tháng yêu cầu tuyển dụng

 • Báo cáo năm yêu cầu tuyển dụng

 • Báo cáo tháng hiệu quả các nguồn tuyển dụng

 • Những việc làm hấp dẫn

  Merchandiser (Retail)

  TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Mua hàng/Chuỗi Cung Ứng , Xuất nhập khẩu, Bán hàng (Khác)

  Human Resource Manager

  TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Hành chánh/Thư ký , Nhân sự , Sản Xuất

  Phó Phòng Kinh Doanh (Đồng Phục)

  Hà nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Mỹ phẩm/ Thời trang/ Hàng Cao cấp, Bán hàng (May mặc/Phụ kiện)

  Trưởng Phòng Kinh Doanh (Đồng Phục)

  TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Mỹ phẩm/ Thời trang/ Hàng Cao cấp, Bán hàng (May mặc/Phụ kiện)

  Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm (Hóa chất, Sinh hóa)

  TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Hóa chất/Sinh hóa, Sản Xuất

  Báo cáo năm hiệu quả các nguồn tuyển dụng

Để có thể thực hiện các thao tác trong phần mềm TalentBold Hiring cho Ban Giám Đốc, trước tiên người dùng cần đăng nhập vào phần mềm. Tại menu phía bên trái trong giao diện vừa được mở, người dùng vào mục Quản lý tuyển dụng, nhấp chọn Đơn vị quản trị - BOM/HRM để vào phân hệ dành cho Ban Giám Đốc.

Sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết từng thao tác trong phân hệ Đơn vị quản trị - BOM/HRM nhé:

1. Quản lý yêu cầu tuyển dụng

Khi người dùng nhấp chọn mục Quản lý yêu cầu tuyển dụng trong menu bên trái màn hình thì xuất hiện giao diện để Ban Giám Đốc theo dõi các yêu cầu tuyển dụng của CRO. Tại giao diện nàyBan Giám Đốc có thể biết được toàn bộ các yêu cầu tuyển dụng của các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp và tiến độ thực hiện các yêu cầu đó.

Nội dung các trường mô tả trong tab Quản lý yêu cầu tuyển dụng bao gồm:

 • Vị trí tuyển dụng: thể hiện chức danh các vị trí đang cần tuyển

 • Tổ chức: thể hiện tên bộ phận mà nhân sự mới sẽ làm việc

 • Lĩnh vực: vai trò chuyên môn của vị trí cần tuyển

 • Ngoại ngữ: thể hiện yêu cầu về ngoại ngữ đối với vị trí cần tuyển

 • Địa điểm: thể hiện vị trí địa lý nhân sự mới sẽ làm việc

 • CRO phụ trách: bộ phận đưa ra yêu cầu tuyển dụng

 • ESS: đơn vị xử lý yêu cầu tuyển dụng

 • Trạng thái: thể hiện tiến độ tuyển dụng đang thuộc giai đoạn nào

 • Nội dung: cho biết yêu cầu tuyển dụng đã được mã hóa hay chưa

 • Đăng job: cho biết tin tuyển dụng đã được đăng hay chưa

 • Sẵn sàng: cho biết yêu cầu tuyển dụng đã sẵn sàng để triển khai thực hiện

 • Action: các thao tác hành động khác

** Phía trên bảng liệt kê danh mục yêu cầu tuyển dụng là các ô trống, hỗ trợ Ban Giám Đốc dễ dàng lọc yêu cầu tuyển dụng theo các tiêu chí nhất định. 

2. Quản lý lượng hồ sơ đã gửi để phỏng vấn

Tại giao diện của phân hệ Đơn vị quản trị - BOM/HRM, nhấp chọn mục Quản lý lượng hồ sơ phỏng vấn tại menu bên trái màn hình. Trong giao diện vừa xuất hiện, Ban Giám Đốc có thể theo dõi số lượng hồ sơ được các ESS gửi lên để phỏng vấn.

Ban Giám Đốc có thể lọc theo tùy chọn nhất định để lấy thông tin của từng yêu cầu tuyển dụng hoặc toàn bộ yêu cầu tuyển dụng. Kết quả của thao tác lọc được liệt kê trong bảng danh mục với các trường thông tin liên quan đến yêu cầu tuyển dụng bao gồm: vị trí tuyển, tổ chức, lĩnh vực, ngôn ngữ, địa điểm, CRO phụ trách, trạng thái và gán cho ESS. Ngoài ra còn có trường dịch vụ - thể hiện nguồn ứng viên đến từ kênh tuyển dụng nào.

3. Quản lý lượng hồ sơ mà các chuyên viên tuyển dụng đề xuất phỏng vấn

Tại menu phía bên trái của giao diện Đơn vị quản trị - BOM/HRM, nhấp chọn mục Quản lý ứng viên đề xuất pv. Tại đây Ban Giám Đốc sẽ có thông tin chi tiết về các ứng viên được ESS gửi cho CRO để tham gia quá trình phỏng vấn.

Các trường thông tin được liệt kê trong bảng danh sách bao gồm:

 • Ứng viên: tên ứng viên

 • Vị trí tuyển: chức danh công việc cần tuyển

 • Tổ chức: bộ phận ứng viên sẽ làm việc

 • Nguồn: hồ sơ ứng viên đến từ kênh tuyển dụng nào

 • Report by ESS: thể hiện ESS trực tiếp phỏng vấn

 • Ngày báo cáo: thời điểm phỏng vấn

 • Trạng thái: thể hiện tình trạng truyền thông với bộ phận CRO

 • CRO: bộ phận yêu cầu tuyển dụng

 • Feedback của khách hàng/ESS: phản hồi của khách hàng / ESS về ứng viên

 • Xem file BC: bản báo cáo phỏng vấn (nếu có)

Tùy thuộc nhu cầu quản lý, Ban Giám Đốc có thể lọc thông tin ứng viên được đề xuất phỏng vấn theo từng nhóm tiêu chí cụ thể tại các ô trống phía trên bảng liệt kê thông tin ứng viên.

4. Báo cáo tháng yêu cầu tuyển dụng

Khi Ban Giám Đốc cần biết kết quả thực hiện yêu cầu tuyển dụng theo tháng thì chỉ cần nhấp chọn mục Báo cáo tháng yêu cầu tuyển dụng, trong phân hệ Đơn vị quản trị - BOM/HRM.

Tại các ô trống phía trên, chọn tháng và năm cần thống kê rồi nhấp vào Thực hiện. Thế là một bảng liệt kê kết quả tuyển dụng xuất hiện với các trường thông tin chi tiết gồm có: ngày, số HĐ, số đơn hàng UP, số hồ sơ ESS đã gửi và số hồ sơ báo trúng tuyển.

5. Báo cáo năm yêu cầu tuyển dụng

Để xem số liệu báo cáo của CRO về kết quả yêu cầu tuyển dụng theo từng năm, Ban Giám Đốc chỉ cần nhấp chọn mục Báo cáo năm yêu cầu tuyển dụng, trong phân hệ Đơn vị quản trị - BOM/HRM.

Chọn năm muốn thống kê tại ô trống phía trên và nhấp vào lệnh Thực hiện. Một bảng liệt kê kết quả yêu cầu tuyển dụng với các trường thông tin bao gồm: tháng, số HĐ và khởi tạo, số đơn hàng UP, số hồ sơ ESS đã gửi và số hồ sơ báo trúng tuyển.

6. Báo cáo tháng hiệu quả các nguồn tuyển dụng

Để truy cập vào báo cáo của ESS theo tháng, Ban Giám Đốc cần nhấp chọn mục Báo cáo tháng các nguồn tuyển dụng tại giao diện của phân hệ Đơn vị quản trị - BOM/HRM.

Sau đó chọn tháng và năm cần xem báo cáo, nhấp chọn Thực hiện. Ngay lập tức một báo cáo thống kê hiệu quả nguồn tuyển dụng xuất hiện với các nội dung: ngày, số hồ sơ đã up từ TK 4hunt, số hồ sơ không gửi cho CRO, số hồ sơ đã gửi cho CRO, tổng hồ sơ đã mời.

7. Báo cáo năm hiệu quả các nguồn tuyển dụng

Ban Giám Đốc có thể truy cập vào báo cáo hiệu quả nguồn tuyển dụng theo từng năm, bằng cách nhấp chọn mục Báo cáo năm các nguồn tuyển dụng tại menu phía bên trái trong giao diện của phân hệ Đơn vị quản trị - BOM/HRM.

Lựa chọn năm cần xem báo cáo và chọn thực hiện trong giao diện vừa được mở ra. Một báo cáo theo năm của các ESS sẽ xuất hiện với các trường thông tin: ngày, số hồ sơ đã up từ tài khoản 4hunt, số hồ sơ mời không gửi CRO, số hồ sơ đã gửi CRO, tổng số cuộc gọi đã thực hiện.

Với các hướng dẫn sử dụng phần mềm TalentBold Hiring dành cho Ban Giám Đốc, được thể hiện trong bài viết này sẽ hỗ trợ người dùng nhanh chóng làm quen và thao tác thành thục với phân hệ Đơn vị quản trị - BOM/HRM của phần mềm TalentBold Hiring.

Có thể bạn quan tâm:
Hướng dẫn sử dụng cấu hình Talentbold Hiring
Hướng dẫn sử dụng Talentbold Hiring, thao tác dành cho nhân viên HR
Hướng dẫn sử dụng Talentbold Hiring, thao tác dành cho Headhunter
Talentbold Hiring thao tác dành cho bộ phận yêu cầu tuyển dụng

 Chi tiết liên hệ:
Talentbold - We bold your talents
Hotline: 077 259 1080
Mail: sales@talentbold.com
Add: Tầng 10, CIT Building, Ngõ 15 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội


talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng