maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Đàm phán lương

Interview and Selection Skills - Kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn-HN&HCMC- 2 days

Interview and Selection Skills - Kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn-HN&HCMC- 2 days
Course name:                             Interview and Selection Skills - Kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn
 
Category:- Human Resources
 
Course Code:  
 
Course Location:Ho Chi Minh
Ha Noi
 
Course Description:
MAKE QUALIFIED SELECTION DECISIONS EVERY TIME!!!

Ra quyết định tuyển chọn người đạt tiêu chuẩn mọi lúc!!!

- 2 full day course,
- Lunch’s provided
- Fee: 280 USD/pax
Exclusive 10% of VAT

*** Starting Time:
26-27 September 2008 in HCMC

- Khoá học 2 ngày
- Học phí 280 USD (bao gồm ăn trưa)

Thời gian học:
26-27 tháng 9, 2008 - HCM
 
Benefits (Objectives):
Provide participants with the theory, skills, tools and confidence needed to conduct effective screening & selection interviews.

Enable participants to practice and evaluate their interview skills in a safe and supportive environment.

Cung cấp cho học viên các khái niệm, lý thuyết, phương pháp, kỹ năng, dụng cụ và sự tự tin cần có để sàng lọc và tuyển chọn hiệu quả.
Học viên có cơ hội thực hành và tự đánh giá kỹ năng phỏng vấn trong môi trường an toàn và hỗ trợ tốt
 
Degree Attained:Class/Course
 
Participants:
Personnel who are involved with interview & selection process

Các nhân viên làm công việc phỏng vấn và tuyển chọn
 
Starting Time:26-Sep-2008
 
Duration:2 days
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provider Name:                               SMART HR
 
Provider Profile:
SMART HR is a Human Resource consulting company based in Ho Chi Minh City, Vietnam. SMART HR undertakes to meet the growing demand from international companies for quality Human Resource consulting services.

SMART HR, with its highly qualified and experienced team, plus its associates, is well-equipped to provide its clients with Specific, Measurable, Attainable, Result-orientated and Time-bound (SMART) Human Resource solutions, designed to nurture the development of its clients’ people and businesses.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Name:Ms. Thien Huong or Chi Duc (Hanoi)
 
Email Address:
(to contact)
thienhuong.lenguyen@smarthrvietnam.com
 
District:1
 
Address:Sun Wah Tower , 8th Floor, 115 Nguyen Hue Blvd.
 
City:Ho Chi Minh
 
Country:Vietnam
 
Telephone Number:(84 8) 823 58 28
 
Mobile Number:0903 179 560
 
Fax Number:(84 8) 823 5829
 
Provider Website:www.smarthrvietnam.com

talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng