4.5

JAPAN BODY COATING

Add a review
  • Share:

JAPAN BODY COATING Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 49
  • Founded Since
  • Sectors Bán hàng kỹ thuật, Cơ khí/ Máy móc, Ôtô / Xe Máy,

Company Description

- Tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng là các đại lý kinh doanh ô tô; các trung tâm Garage ô tô có nhu cầu sử dụng dịch vụ về chăm sóc xe toàn diện đặc biệt là Phủ bóng thủy tinh xe ô tô
- Đề xuất chiến lược kinh doanh, đưa ra định hướng kinh doanh đối với dịch vụ chăm sóc xe toàn diện đặc biệt là Phủ bóng thủy tinh xe ô tô
- Xây dựng các kế hoạch kinh doanh để đẩy mạnh dịch vụ Phủ bóng thủy tinh xe ô tô
- Lập báo cáo các công việc kinh doanh theo ngày, tuần, tháng, quý báo cáo cho Giám đốc

Office Photos

Active Jobs From JAPAN BODY COATING