Công Ty Cổ Phần Truyền Thông và Tổ Chức Sự Kiện Du Lịch DMC (Việt Nam)

Kế Toán Nội Bộ

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $218
 • Career Level Nhân viên
 • Experience 1-3 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Hà nội
 • Industry Kế toán/Tài chính/Kiểm toán

Job Description

 • Kiểm tra và quản lý cho tất cả các bút toán phát sinh hàng ngày; cập nhật tất cả các bút toán hàng ngày và cuối tháng có liên quan đến thực tế, phân bổ chi phí vào hệ thống phần mềm của Công ty;
 • Kiểm tra và quản lý việc mua hàng hóa, công cụ, tài sản. Kiểm tra và theo dõi định mức, hao hụt;
 • Thực hiện khóa sổ, đóng kỳ, đối chiếu số dư cuối kỳ của tất cả các tài khoản trên bảng cân đối, …;
 • Kiểm soát các khoản công nợ của Khách hàng và đối tác;
 • Thực hiện đối soát, thanh toán và thu hồi công nợ từ khách hàng của Công ty;
 • Phân loại công nợ, lập danh sách mức công nợ để trình người liên quan;
 • Thông báo công nợ đó cho các bộ phận liên quan để có biện pháp thu hồi công nợ kịp thời;
 • Đối chiếu các công nợ thu về trong ngày với sổ sách, hóa đơn của kế toán;
 • Tổng hợp chi phí, số liệu hóa đơn hàng tuần báo cáo cho Ban Giám Đốc;
 • Lập báo cáo chi phí hàng tháng cho Ban Giám đốc
 • Quản lí, sắp xếp hóa đơn, chứng từ của Công Ty;
 • Theo dõi và lập chứng từ thu - chi hàng tháng;
 • Xuất hoá đơn GTGT, đầu vào đầu ra, hiểu biết về báo cáo thuế.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn của Phòng Tài chính Kế toán.
 • Kiểm tra và quản lý cho tất cả các bút toán phát sinh hàng ngày; cập nhật tất cả các bút toán hàng ngày và cuối tháng có liên quan đến thực tế, phân bổ chi phí vào hệ thống phần mềm của Công ty;
 • Kiểm tra và quản lý việc mua hàng hóa, công cụ, tài sản. Kiểm tra và theo dõi định mức, hao hụt;
 • Thực hiện khóa sổ, đóng kỳ, đối chiếu số dư cuối kỳ của tất cả các tài khoản trên bảng cân đối, …;
 • Kiểm soát các khoản công nợ của Khách hàng và đối tác;
 • Thực hiện đối soát, thanh toán và thu hồi công nợ từ khách hàng của Công ty;
 • Phân loại công nợ, lập danh sách mức công nợ để trình người liên quan;
 • Thông báo công nợ đó cho các bộ phận liên quan để có biện pháp thu hồi công nợ kịp thời;
 • Đối chiếu các công nợ thu về trong ngày với sổ sách, hóa đơn của kế toán;
 • Tổng hợp chi phí, số liệu hóa đơn hàng tuần báo cáo cho Ban Giám Đốc;
 • Lập báo cáo chi phí hàng tháng cho Ban Giám đốc
 • Quản lí, sắp xếp hóa đơn, chứng từ của Công Ty;
 • Theo dõi và lập chứng từ thu - chi hàng tháng;
 • Xuất hoá đơn GTGT, đầu vào đầu ra, hiểu biết về báo cáo thuế.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn của Phòng Tài chính Kế toán.

Requirement

 • Tốt nghiệp các trường Đại học/ trên Đại học chuyên ngành Kế toán, Hành chính, Quản trị Nhân lực, ... hoặc các ngành khác có liên quan, yêu thích và đam mê công việc kế toán;
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về Kế toán nội bộ;
 • Thái độ tích cực, mong muốn học hỏi và khả năng tự học hỏi tốt, tiếp thu nhanh;
 • Thành thạo vi tính văn phòng;
 • Cẩn thận và có tinh thần kỷ luật cao trong công việc. Chịu được áp lực cao của công việc;
 • Hiền lành và trung thực. Có đạo đức nghề nghiệp, năng động, nhiệt tình, giao tiếp tốt.

Required skills

Related Jobs