Trường Cao Đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội

KẾ TOÁN NỘI BỘ

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $300
 • Career Level Mới tốt nghiệp
 • Experience 0-1 Years
 • Gender Female
 • Sector Hà nội
 • Industry Kế toán/Tài chính/Kiểm toán

Job Description

 • Quản lý các công việc thu, chi thường xuyên tại phòng Kế toán Nhà trường;
 • Lập phiếu thu, tổng hợp các hóa đơn đầu vào;
 • Tập hợp danh sách sinh viên, đối chiếu với phòng Đào tạo;
 • Thống kê công tác học phí, phụ thu của sinh viên các khóa;
 • Lưu trữ, báo cáo chứng từ kế toán thu chi liên quan;

Requirement

 • Tuổi từ 22 đến 35
 • Thành thạo tin học văn phòng, excel, word...
 • Tốt nghiệp đúng chuyên ngành Kế toán
 • Sinh viên mới tốt nghiệp ra trường chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Required skills

Related Jobs