Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam

Kế toán Tài sản cố định - Thuế

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) Thoả thuận
 • Career Level Nhân viên
 • Experience 1-3 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector TP.HCM
 • Industry Kế toán/Tài chính/Kiểm toán

Job Description

1/ Mảng Tài sản cố định:

 • Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp pháp của hoá đơn chứng từ liên quan đến TSCĐ, CCDC. Hạch toán tăng, giảm phát sinh TSCĐ, CCDC.
 • Trích khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC hàng tháng.
 • Phối hợp với Ban Tài sản - Thiết bị xử lý hồ sơ, kiểm kê tài sản sổ sách, thực tế định kỳ theo quy định.

2/ Mảng Thuế:

 • Rà soát, kê khai thuế GTGT;
 • Rà soát, kê khai thuế TNCN, thuế nhà thầu, thuế XNK,…
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh, kiểm tra, quyết toán hoặc các sự kiện liên quan. Cập nhật kịp thời các thông tin chính sách, quy định về luật thuế.

Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán;
 • Có kiến thức nghiệp vụ kế toán, Luật Kế toán, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế;
 • Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên môn, ưu tiên các ứng viên từng làm việc liên quan đến TSCĐ, Thuế cho các Công ty xây dựng;
 • Thành thạo phần mềm kế toán;
 • Sức khỏe tốt, có khả năng đi công tác ngắn hạn phục vụ kiểm kê (theo chỉ đạo).

Required skills

Related Jobs