Công ty cổ phần thương mại A&T

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $600
 • Career Level Nhân viên
 • Experience 1-3 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Hà nội
 • Industry Kế toán/Tài chính/Kiểm toán , Nông nghiệp/Lâm nghiệp

Job Description

 • Thu thập, xử lý thông tin các số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Công ty như: Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, Biên bản giao nhận, Biên bản thanh lý HĐ, Mua bán hàng hoá, công cụ - dụng cụ, tài sản cố định…
 • Thực hiện thu tiền, chi tiền; thực hiện các giao dịch thu, chi qua ngân hàng; hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Lưu trữ và sắp xếp chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế...
 • Lập các Tờ trình, Đề nghị thanh toán, Đề nghị tạm ứng, Thanh toán tạm ứng, hoàn thiện các chứng từ liên quan đến chi phí văn phòng theo yêu cầu của Bộ phận Kế toán.
 • Thực hiện xuất hoá đơn bán hàng và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến doanh thu, giá vốn.
 • Thực hiện các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng bao gồm:
          + Thu thập, xử lý, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ giải ngân tại các tổ chức tín dụng.
          + Thực hiện thủ tục trả nợ, giải chấp hàng hóa tại ngân hàng
          + Lập/ Kiểm tra bảng tính lãi vay phải trả hàng tháng.
          + Theo dõi và lập báo cáo các khoản vay ngân hàng.
 • Thực hiện thu, chi quỹ tiền mặt; đối chiếu báo cáo thu chi.
 • Thực hiện thu thập, kiểm tra rà soát các khoản thanh toán và làm các thủ tục thanh toán.
 • Theo dõi, lập báo cáo công nợ giữa các công ty thành viên; đối chiếu số liệu với Trưởng bộ phận và các công ty thành viên một cách thường xuyên hàng tuần, hàng tháng hoặc khi có yêu cầu.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Requirement

 • Về Kiến thức:
 • bằng Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.
 • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Thường xuyên cập nhật và nắm vững các quy định hiện hành của Nhà nước.
 • Nắm vững các nghiệp vụ thống kê, hạch toán kế toán và tín dụng ngân hàng.
 • Về Kỹ năng:
 • Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PPT.
 • Thành thạo các phần mềm Kế toán.
 • Biết Tiếng Anh là một lợi thế.
 • Về Thái độ:
 • Trung thực, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, tư cách tốt.
 • Cẩn thận, tỉ mỉ.
 • Trách nhiệm, nhiệt tình và có khả năng làm việc nhóm.

Required skills

Related Jobs