VIET DYNAMIC

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) Cạnh tranh
 • Career Level Nhân viên
 • Experience 0-1 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector TP.HCM
 • Industry Kế toán/Tài chính/Kiểm toán

Job Description

Công việc hằng ngày:
 • Xử lý, vào sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh như : mua bán vật tư, hàng hóa, các khoản thu chi tiền mặt, các khoản thanh toán qua ngân hàng ...
 • Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa;
 • Theo dõi, thanh toán các khoản công nợ đến hạn phải thu, phải trả;
 • Cân đối các hóa đơn đầu vào đầu ra sao cho hợp lý;
 • Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc.
Công việc hằng tháng:
 • Lập các Báo cáo NXT , Báo cáo công nợ;
 • Cân đối hóa đơn đầu vào – đầu ra của tháng;
 • Tính lương cho nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương;
 • Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ… Hạch toán các khoản phân bổ đó;
 • Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ;
 • Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển;
 • Hoàn thành sổ sách kế toán, xác định được kết quả kinh doanh của tháng;
 • Lập các Báo cáo thuế theo quy định;
 • Đối chiếu kho, công nợ và số dư các tài khoản trên bảng Cân đối số phát sinh;
 • Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc.
Công việc hằng quý:
 • Lập các Báo cáo thuế theo quy định: Báo cáo thuế VAT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo thuế thu nhập cá nhân;
 • Tính TNDN tạm tính theo quý;
 • Nộp các khoản thuế phát sinh cho nhà nước;
 • Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc.
Công việc hằng năm:
 • Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ số liệu sổ sách kế toán trước khi làm Báo cáo năm; 
 • Lập các Báo cáo cuối năm : Quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN năm, báo cáo tài chính năm;
 • Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc;
 • In sổ sách kế toán theo qui định.
QUYỀN LỢI
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của luật lao động;
 • Gia nhập VIET DYNAMIC, bạn sẽ có cơ hội làm việc với những đồng nghiệp tuyệt vời và môi trường làm việc thực tế;
 • Được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm khi bắt đầu công việc.
 • Mức lương: Theo năng lực, kinh nghiệm (trao đổi lúc PV).
CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:  
Ứng tuyển bằng cách gửi CV đến Email:
info@vietdynamic.com.vn hoặc hr.vietdynamicjsc@gmail.com
Chúng tôi làm việc từ Thứ Hai - Thứ Sáu (8:00 AM - 17:00 PM) và 2 ngày Thứ Bảy/tháng.
 

Requirement

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và các ngành có liên quan.
Kiến thức: Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp nắm vững chế độ kế toán
Yêu cầu kỹ năng:
 • Tổ chức sắp xếp và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công tốt;
 • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo tốt;
 • Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, phần mềm kế toán…);
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, yêu thích công việc, tỉ mỉ, chu đáo.

Required skills

Related Jobs