CÔNG TY TNHH CHIG FENG

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $500
 • Career Level Nhân viên
 • Experience 1-3 Years
 • Gender Female
 • Sector Đồng Nai
 • Industry Xây dựng, Kế toán/Tài chính/Kiểm toán

Job Description

 • Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty. 
 • Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty 
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp 
 • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết 
 • Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu 
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán

Requirement

 • Giới tính: Nữ, Vi tính thành thạo 
 • Có kinh nghiệm kế toán ít nhất 02 năm 
 • Nắm vững các nghiệp vụ kế toán 
 • Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo 
 • Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc 
 • Biết sử dụng phần mềm ERP (bắc buộc) 
 • Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Hoa hoặc Tiếng Anh

Required skills

Related Jobs