Công ty Cổ Phần Le Plateau

KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI HÀ NỘI

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) $400
  • Career Level Nhân viên
  • Experience 3-5 Years
  • Gender Male/Female
  • Sector Hà nội
  • Industry Bán hàng Tiêu dùng nhanh, Giáo dục/Đào tạo/Thư viện , Sản Xuất

Job Description

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu, chứng từ liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Hạch toán doanh thu, chi phí, lập báo cáo tài chính hàng tháng;
- Theo dõi và quản lý công nợ, tính thuế GTGT và hạch toán;
- Lập bảng phân bổ chi phí trả trước và hạch toán;
- Lập báo cáo tài chính Quý, Năm: Tờ khai thuế GTGT, Tờ khai thuế TNCN, Báo cáo sử dụng hóa đơn,...;
- Chuẩn bị sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, phục vụ các đoàn kiểm tra thuế, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, hoặc các số liệu Kế toán trưởng yêu cầu;
- Cuối năm: Kiểm tra sự cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, kiểm tra số dư cuối kỳ, lập tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, báo cáo tài chính năm;

-Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu.

Requirement

- Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành kế toán;
- Có từ 3 kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, phần mềm Excel;

Required skills

Related Jobs