Headhunter VietNam HRchannels

Kế Toán Trưởng (Bất Động Sản, $1100 NET, Y8936)

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $1100
 • Career Level Trưởng Phòng
 • Experience 3-5 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Hà nội
 • Industry Ngân hàng/Đầu tư , Kế toán/Tài chính/Kiểm toán

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty đầu tư phát triển thương mại và bất động sản, hiện đang tuyển Kế Toán Trưởng tại Hà Nội:
 • Giám sát và đảm bảo vận hành hệ thống phần mềm kế toán 
 • Giám sát và đảm bảo vận hoạt động theo đúng quy trình của công ty 
 • Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu quản trị của BGĐ về công tác tài chính kế toán
 • Tham mưu/tư vấn cho Ban TGĐ các vấn đề liên quan đến thuế
 • Lập kế hoạch thuế hàng năm và trình BGĐ 
 • Làm việc với cơ quan thuế, quyết toán thuế
 • Kiểm tra và duyệt báo cáo tình hình tài chính kế toán theo tháng
 • Thực hiện việc kiểm tra các bút toán ghi nhận trong phần mềm kế toán được thực hiện bởi kế toán viên
 • Trao đổi chi tiêt hơn trong cuộc phỏng vấn

Requirement

 • Nam/Nữ (ưu tiên Nữ); Độ tuổi: 28-40 tuổi
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, thương mại, tài chính, kế toán
 • 3 - 5 năm kinh nghiệm vị trí kế toán trưởng trở lên, ưu tiên trong các công ty bất động sản, quản lý vận hành
 • Thành thạo tin học văn phòng
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng đàm phán tốt

Required skills

Related Jobs