Headhunter VietNam HRchannels

Kế Toán Trưởng (Sản Xuất, 1300$, Y8865)

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $1300
 • Career Level Trưởng Phòng
 • Experience 3-5 Years
 • Gender Male
 • Sector Nghệ An
 • Industry Kế toán/Tài chính/Kiểm toán

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất hiện đang tuyển Kế Toán Trưởng tại Nghệ An:
 • Tổ chức, điều hành và chịu trách nhiệm toàn bộ các công việc của bộ phận kế toán 
 • Lập kế hoạch tài chính, thu - chi theo tuần, tháng, quý.
 • Theo dõi, đối chiếu công nợ của các nhà cung cấp
 • Theo dõi tình hình sản xuất, tính giá thành thành phẩm.
 • Quản lý, giám sát sử dụng tài sản, vốn và chi phí
 • Tham gia kiểm kê kho vật tư, kho đá nguyên liệu, kho sản phẩm theo định kỳ.
 • Kiểm soát giá mua vật tư và các khoản chi phí phục vụ sản xuất tại Chi nhánh
 • Kiểm soát chi phí mua vật tư và chi phí sản xuất.
 • Quản lý, giám sát và kiểm tra việc sử dụng tài sản và vốn tại Chi nhánh
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban giám đốc yêu cầu.
 • Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
 

Requirement

 • Nam, dưới 45 tuổi
 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán
 • Có 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
 • Biết phần mềm Amis 2.0
 

Required skills

Related Jobs