Headhunter VietNam HRchannels

Kế Toán Trưởng (Sản Xuất/ Xây Dựng, $1100, Y8929)

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $1100
 • Career Level Trưởng Phòng
 • Experience 3-5 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Hải Phòng
 • Industry Ngân hàng/Đầu tư , Kế toán/Tài chính/Kiểm toán

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất, hiện đang tuyển Kế Toán Trưởng tại Hải Phòng:
 • Giám sát và đảm bảo vận hành hệ thống phần mềm kế toán 
 • Giám sát và đảm bảo vận hoạt động theo đúng quy trình của công ty 
 • Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu quản trị của BGĐ về công tác tài chính kế toán
 • Tham mưu/tư vấn cho Ban TGĐ các vấn đề liên quan đến thuế
 • Lập kế hoạch thuế hàng năm và trình BGĐ 
 • Làm việc với cơ quan thuế, quyết toán thuế
 • Kiểm tra và duyệt báo cáo tình hình tài chính kế toán theo tháng
 • Thực hiện việc kiểm tra các bút toán ghi nhận trong phần mềm kế toán được thực hiện bởi kế toán viên
 • Trao đổi chi tiêt hơn trong cuộc phỏng vấn

Requirement

 • Nam; Nữ: Độ tuổi: 30-48 tuổi
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, thương mại, tài chính, kế toán
 • 3-5 năm kinh nghiệm vị trí kế toán trưởng trở lên,  ưu tiên trong các tập đoàn lớn, công ty xây dựng, sắt thép...
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng đàm phán tốt

Required skills

Related Jobs