HRchannels

Kế Toán Trưởng (Xây Dựng)

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $1500
 • Career Level Trưởng Phòng
 • Experience 5-7 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Hà nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 • Industry Kế toán/Tài chính/Kiểm toán , Xây dựng

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty Việt Nam, hiện đang tuyển Kế Toán Trưởng (Xây Dựng, $1500, ID15740)
 • Lập kế hoạch, thực hiện theo dõi, quản lý và giám sát tài chính và quản lý các khoản nợ, khoản vay hoặc đi vay.
 • Đánh giá tính hiệu quả của các kế hoạch tài chính và đưa ra các phương án kinh doanh
 • Chủ trì, thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu, đánh giá tình hình tài chính và đề xuất các phương án cân đối tài chính
 • Xác định nhu cầu và huy động vốn đầu tư
 • Xây dựng kế hoạch tín dụng, trả nợ, thu nợ và tiến hành đàm phán, dự thảo các hợp đồng tín dụng
 • Tiến hành thực hiện việc ghi chép, hạch toán kế toán theo quy định nhà nước
 • Thực hiện thu thập và phân tích thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng kế toán và nội dung công việc kế toán
 • Đánh giá định kỳ tình hình sử dụng tài sản và tổ chức ghi sổ kế toán.
 • Lập báo cáo kế toán bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo đột xuất từ BGĐ.
 • Tiến hành lưu trữ và quản lý hồ sơ thuộc lĩnh vực tài chính kế toán của từng dự án, công trình và sản xuất kinh doanh 
 • Tổ chức và phổ biến chế độ kế toán và bồi dưỡng năng lực cán bộ kế toán. 
 • Chịu trách nhiệm điều hòa vốn cho các công trình, các bộ phận và đảm bảo tính kịp thời, phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 
 • Kiểm soát và giám sát các khoản thu, chi phí tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ;
 • Quản lý việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, đồng thời xác định và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính - kế toán.
 • Thực hiện các thủ tục thanh toán công nợ cho các nhà thầu cũng như công tác thu hồi nợ phải thu
 • Thực hiện thủ tục hoàn thuế, nộp thuế, quyết toán thuế.
 • Phối hợp với các đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác kế toán, kiểm toán
 • Thực hiện công tác quản lý, đào tạo kế toán viên cũng như đảm bảo hài hòa nhiệm vụ, chức năng kế toán tài chính với các phòng ban khác.

Requirement

 • Nam/ Nữ, 32-36 tuổi
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế Toán, Tài Chính.
 • Có từ 5 năm kinh nghiệm Kế Toán Trưởng trở lên tại công ty xây dựng.

Required skills

Related Jobs