4.5

KOS English Center

Add a review
  • Share:

KOS English Center Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Dịch vụ an ninh ,

Company Description

 KOS Centerlà một trong những môi trường làm việc với các khóa học hợp lý và rất nhiều 
 
nguồn tài liệu hỗ trợ. Phòng giáo viên của chúng tôi được trang bị sách và tài liệu của tất 
 
cả các khóa học và các giáo viên mới sẽ được chỉ dẫn vị trí của từng loại tài liệu. Hầu hết 
 
các giáo viênViệt hoặc giáo viên nước ngoài làm việc tại KOS đều nhận thấy ở KOS là ngôi 
 
nhà chung có thể xây dựng và vun đắp đam mê làm giáo dục. Ở đây, các giáo viên được tận 
 
hưởng công việc giảng dạy và lịch làm việc linh hoạt của một Trung tâm Anh ngữ hiện đại 
 
với phong cách quản lý phương Tây. Điều chúng tôi tìm kiếm ở các giáo viên, bên cạnh 
 
kinh nghiệm và trình độ giảng dạy, còn là phong cách làm việc chuyên nghiệp và mong 
 
muốn giúp đỡ học viên tiến bộ.

Office Photos

Active Jobs From KOS English Center