maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Bản đồ Nhân sư cấp cao

Kỹ năng bán háng - Chứng chỉ kinh doanh chuyên nghiệp CBP - IBTA - Hoa Kỳ - HCMC -16h

Kỹ năng bán háng - Chứng chỉ kinh doanh chuyên nghiệp CBP - IBTA - Hoa Kỳ - HCMC -16h
Course name:                                Kỹ năng bán háng - Chứng chỉ kinh doanh chuyên nghiệp CBP - IBTA - Hoa Kỳ
 
Category:- Sales
- Soft Skills
 
Course Code:  
 
Course Location:Ho Chi Minh
 
Course Description:
Chứng Chỉ Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng CBP đặt nền tảng cho kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp bằng việc phát triển quy trình bán hàng sử dụng các phương pháp bán hàng hiệu quả. Học viên sẽ được học những kỹ năng và chiến thuật bán hàng của những chuyên gia hàng đầu và tham gia các tình huống tương tác để nắm vững những kỹ năng này.

Chương Trình Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng CBP bao gồm tất cả những giai đoạn bán hàng chính và hướng dẫn những thực hành tốt nhất trong lĩnh vực bán hàng.
Module 1: Giới thiệu về bán hàng

+ Định nghĩa bán hàng
+ Định nghĩa người bán
+ Định nghĩa người mua
+ Bán hàng
+ Những yêu cầu của bán hàng
+ Chiến lược và chiến thuật bán hàng
+ Thái độ
+ Những cách bán hàng
+ Trực tiếp
+ Tiếp thị từ xa
+ Gửi thư trực tiếp
+ Thư điện tử
+ Internet
+ Hội thảo và hội nghị
+ Quy trình bán hàng – chiến thụât và chiến lược
+ Quy trình bán hàng
+ Các giai đọan bán hàng
+ Kiến thức sản phẩm
+ Phát triển thái độ bán hàng tích cực
+ Thích bán hàng
+ Phấn khích

Module 2: Chiến lược đạt thành công triển vọng

+ Giai đoạn thăm dò
+ Việc thăm dò
+ Việc thăm dò là gì?
+ Triển vọng là gì?
+ Một hồ sơ khách hàng
+ Xâu dựng một hồ sơ khách hàng của bạn
+ Sự phân loại các kênh bán hàng
+ Các kênh bán hàng chủ đạo
+ Quyền ra quyết định
+ Người quyết định
+ Người ảnh hưởng đưa đến quyết định
+ Anh hưởng về mặt chính trị
+ Anh hưởng về mặt tài chính
+ Anh hưởng về mặt kỹ thuật
+ Người sử dụng cuối cùng

Module 3: Chiến lược đạt thành công từ sự tiếp xúc lần đầu tiên

+ Giai đoạn tiếp xúc ban đầu
+ Thiết lập sự tin tưởng từ người mua
+ Tạo cảm tình
+ Cười
+ Bắt tay
+ Vui vẻ với nhau
+ Sử dụng tên gọi
+ Tiếp tục vui vẻ với nhau
+ Chân thành và thân thiện
+ Sử dụng vật thay thế niềm tin
+ Điểm chung
+ Khen ngợi và khẳng định
+ Chào hỏi chuyên nghiệp
+ Hình ảnh chuyên nghiệp
+ Đúng giờ
+ Ngôn ngữ cử chỉ và giao tiếp bằng mắt
+ Bước 1- chào hỏi
+ Bước 2 – giới thiệu và giao tiếp
+ Bước 3 - Mục đích
+ Bước 4 – câu hỏi cho phép
+ Gây chú ý

Module 4: Chiến lược đạt thành công về chất lượng

+ Giai đoạn đạt chất lượng
+ Tiến trình đạt chất lượng
+ Mua tiêu chuẩn
+ Mua động cơ
+ Các bước đạt yêu cầu
+ Những câu hỏi khai thác
+ Các cách đặt câu hỏi khai thác
+ Câu hỏi đóng
+ Câu hỏi mởi
+ Câu hỏi thay thế
+ Câu hỏi đánh giá
+ Câu hỏi thưởng
+ Kỹ năng nghe hiệu quả

Module 5: Chiến lược đạt thành công trong thuyết trình

+ Giai đoạn thuyết trình
+ Trình bày về một triển vọng cụ thể
+ Thông tin về một triển vọng cụ thể
+ Động cơ của người mua
+ Chú ý cá nhân
+ An toàn
+ Tài chính
+ Sở hữu món hàng
+ Chứng minh thành công
+ Trình bày về sản phẩm
+ Những câu chuyện về sự thành công
+ Giấy khen tặng của khách hàng
+ Xem lại và đánh giá ngành
+ Phần thưởng
+ Phản hồi
+ Chìa khóa dẫn đến một bài thuyết trình có tính thuyết phục
+ Năng lượng và sự đam mê
+ Hãy tích cực
+ Giả định doanh số
Module 6: Cách giải quyết sự chống đối thành công

+ Giai đọan giải quyết sự chống đối
+ Chiến lược
+ Giải quyết sự chống đối
+ Đưa ra phản hồi đối với những chống đối mà có thể làm giảm xung đột
+ Chấp nhận
+ Xác định
+ Giải quyết
+ Phát hiện những chống đối ngầm
+ Chống đối ngầm
+ Sẵn sàng để kết thúc
+ Nỗi sợ (sự ngần ngại?) của việc mua hàng

Module 7: Các chiến lược kết thúc thành công

+ Giai đọan kết thúc
+ Rào cản của nỗi sợ hãi
+ Nỗi sợ của người mua
+ Nỗi sợ của người bán
+ Những dấu hiệu mua hàng
+ Những dấu hiệu mua hàng bằng lời
+ Những dấu hiệu mua hàng không bằng lời
+ Chiến lược kết thúc việc bán hàng
+ Kết thúc trực tiếp
+ Kết thúc bằng một điểm không quan trọng
+ Kết thúc bằng việc đưa ra nhiều lựa chọn / thay thế
+ Kết thúc bằng hành động
+ Kết thúc bằng việc mở ra cánh cửa cho một cơ hội khác
+ Kết thúc có lợi
+ Kết thúc bằng việc dùng thử sản phẩm
+ Kết thúc bằng sự chống đối
+ Bạn sẽ làm gì khi khách hàng tiềm năng nói không
+ Bạn sẽ làm gì khi mất cơ hội bán hàng

Module 8: Chiến lược kết thúc và theo dõi tiếp sau đó

+ Kết thúc và theo dõi tiếp sau đó
+ Những người tham khảo
+ Theo dõi tiếp sau đó và lại (tiếp tục) bán hàng
+ Chiến lược để bán hàng tiếp tục
 
Benefits (Objectives):
 
 
Degree Attained:Certificate or equivalent degree
 
Participants:
Khóa học dành cho những chuyên gia bán hàng, những nhân viên phụ trách khách hàng lớn, những người làm việc tại các vị trí giao tiếp trực tiếp bên ngoài và những người làm kinh doanh muốn chuyên sâu trong lĩnh vực bán hàng.
 
Starting Time:18-Oct-2008
 
Duration:16h
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provider Name:                                Trung tâm Giáo dục Đào tạo TalentLink & StudyLink International
 
Provider Profile:
Trung tâm Giáo dục Đào tạo TalentLink & StudyLink là một tổ chức giáo dục chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

TalentLink & StudyLink giúp từng cá nhân và các doanh nghiệp tại Việt Nam tăng năng suất và thành tích làm việc thông qua yếu tố huấn luyện con người. Trước khi đề xuất một giải pháp đào tạo nào, TalentLink & StudyLink luôn luôn cùng làm việc với các doanh nghiệp, khảo sát tình hình thực tế để chương trình đào tạo đó đạt được mục tiêu nhằm giảm thiểu thời gian cũng như chi phí đào tạo và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.

Các doanh nghiệp cũng như cá nhân khi tham dự khóa huấn luyện tại TalentLink & StudyLink sẽ phát triển được các kỹ năng của mình nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Trung tâm Giáo dục Đào tạo TalentLink & StudyLink liên tục được các đối tác cũng như các cơ quan giáo dục nước ngoài tại Việt Nam đánh giá là một trong những trung tâm giáo dục có uy tín nhất tại Việt Nam.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Name:Ms.Châu, Ms. Anh Đào
 
Email Address:
(to contact)
anhdao.tran@talentlink.com.vn
 
District:1
 
Address:219 bis Nguyễn Thị Minh Khai
 
City:Ho Chi Minh
 
Country:Vietnam
 
Telephone Number:(08) 925 6731
 
Mobile Number: 
 
Fax Number: 
 
Provider Website:www.talentlink.com.vn

talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng