HRchannels

Kỹ Sư Cơ Khí (Tiếng Trung, Sản Xuất)

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $1300
 • Career Level Nhân viên
 • Experience 1-3 Years
 • Gender Male
 • Sector Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá
 • Industry Cơ khí/ Máy móc, Sản Xuất , Viễn Thông / Điện tử

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, đang tìm kiếm Kỹ Sư Cơ Khí (Tiếng Trung,Sản Xuất,$1300, ID15783):
 • Quản lý việc tham gia các hoạt động NPI trong tổ chức về việc phát triển sản phẩm mới cũng như các vấn đề liên quan đối với các mô hình chuyển giao sản xuất hàng loạt
 • Hỗ trợ phát triển cấu trúc mô hình phái sinh R&D
 • Hợp tác với các bộ phận liên quan và phê duyệt khuôn
 • Xác nhận hồ sơ kỹ thuật tổ chức
 • Theo dõi khuôn mẫu, hỗ trợ thiết bị và công cụ mới cũng như xác minh và xác nhận ứng dụng quy trình mới
 • Quản lý công việc sản xuất thử, cải thiện các bộ phận kết cấu và phân tích lỗi.

Requirement

 • Nam, dưới 35 tuổi
 • Tốt nghiệp từ Cao đẳng, chuyên ngành liên quan đến kết cấu
 • Có từ 1-2 năm kinh nghiệm về theo dõi và thử khuôn
 • Tiếng Trung thành thạo 

Required skills

Related Jobs