Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước

Kỹ sư Tài nguyên nước

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) Thoả thuận
  • Career Level Mới tốt nghiệp
  • Experience 0-1 Years
  • Gender Male
  • Sector Hà nội
  • Industry Môi trường/Xử lý chất thải

Job Description

Lấy mẫu, điều tra, đánh giá chất lượng nước; tìm giải pháp phục hồi nguồn nước, lập bản đồ, quản lý phân tích mẫu nước, xây dựng báo cáo tổng hợp, xây dựng các kế hoạch triển khai dự án

Requirement

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật tài nguyên nước, địa chất, thủy văn, kỹ thuật môi trường, quản lý tài nguyên nước.

Required skills

Related Jobs