maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Lương và Chế độ

Lao động nữ hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Lao động nữ hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Chế độ thai sản là đặc quyền bảo hiểm xã hội dành cho lao động nữ, nhưng giờ đây, lao động nam cũng được hưởng chế độ này với mong muốn chia sẻ bớt những vất vả mà người vợ của lao động nam đó phải trải qua trong quá trình sinh nở và chăm sóc con cái sau khi sinh. Cụ thể lao động nữ hưởng chế độ thai sản như thế nào, người chồng hưởng chế độ thai sản ra sao, quân sư TalentBold sẽ cập nhật tất cả mọi thông tin ngay trong bài viết này.

MỤC LỤC
1- Chế độ thai sản là gì?
2- Mức hưởng chế độ thai sản
    2.1. Trợ cấp một lần khi sinh con
    2.2. Trợ cấp thai sản 01 tháng
    2.3. Trợ cấp thai sản 01 ngày
    2.4. Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi sinh
3- Thủ tục hưởng chế độ thai sản
    3.1. Thủ tục cho cả trường hợp người hưởng đang đóng hoặc đang bảo lưu BHXH
    3.2. Nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản
4- Chế độ thai sản của chồng


Tuyển dụng việc làm hấp dẫn

1- Chế độ thai sản là gì? 

Chế độ thai sản là quyền lợi phát sinh khi lao động nữ mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ. Đây là quyền lợi nằm trong nhóm các chính sách của Bảo hiểm xã hội bắt buộc (bao gồm : ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất)

Mục đích của chế độ thai sản là bảo đảm thu nhập và chăm sóc sức khỏe cho người lao động nữ khi mang thai, sinh con, nuôi con nuôi sơ sinh, cũng như khi khám thai, thực hiện các biện pháp tránh thai.

Chế độ thai sản trước đây chỉ dành riêng cho lao động nữ nhưng kể từ ngày 01/01/2016, Luật bảo hiểm xã hội 2014 đã chính thức công nhận chế độ thai sản cho nam giới. Cụ thể là chế độ trợ cấp cho người chồng khi vợ sinh con.

chế độ thai sản
>>> Đơn xin nghỉ phép chế độ thai sản

2- Mức hưởng chế độ thai sản 

Chế độ thai sản dựa trên thông tin đóng bảo hiểm xã hội, vì vậy, mức hưởng chế độ thai sản cũng sẽ căn cứ theo thời gian, mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nữ và chồng của họ. Theo cập nhật mới nhất thì đây là những mức hưởng chế độ thai sản được áp dụng 2022 :

2.1. Trợ cấp một lần khi sinh con 

Tổng tiền trợ cấp bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con. Nếu tính trong năm 2022 thì lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/ tháng, như vậy trợ cấp thai sản một lần là 1,49 x 2 = 2,96 triệu đồng.

2.2. Trợ cấp thai sản 01 tháng  

Tổng tiền 01 tháng = 100% x Bình quân lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ sinh

Nếu người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì dùng “ Bình quân lương của tất cả các tháng đã đóng BHXH “

lao động nữ và chế độ thai sản
>>> Đảm bảo sự công bằng trong quản lý đối với nhân sự nữ

2.3. Trợ cấp thai sản 01 ngày 

Những việc làm hấp dẫn

Thực tập sinh Môi giới Chứng khoán

Hà nội, TP.HCM Dịch vụ khách hàng , Kế toán/Tài chính/Kiểm toán , Mới tốt nghiệp/Thực tập

Kiến trúc sư

Thái Bình Kiến trúc/ Thiết Kế

HR SUPERVISOR

TP.HCM Sản Xuất

Tổng tiền 01 tháng = Tổng tiền 01 tháng : 24 ngày

2.4. Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi sinh 

Mức hưởng mỗi ngày = 30% x Mức lương cơ sở

Năm 2022, lương cơ sở 1,49 triệu đồng/ tháng, vậy mỗi ngày người lao động nữ sẽ được 30% x 1,49 triệu = 447.000 đồng/ ngày.

3- Thủ tục hưởng chế độ thai sản 

Muốn hưởng chế độ thai sản, người chồng và người vợ cần hoàn tất nhiều thủ tục. Dù là bộ phận nhân sự nơi sử dụng lao động sẽ phụ trách tiếp nhận và nộp hồ sơ, nhưng việc thu thập, chuẩn bị giấy tờ đều cần có sự chủ động thực hiện từ người lao động nữ và chồng của họ. Bất cứ tình huống nào thì việc chủ động cập nhật thông tin thủ tục trước khi quyết định mang thai, và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi sinh là rất cần thiết, đảm bảo quyền lợi cho bản thân người lao động, không lo cập rập trong lúc sinh.

Và đây là những thủ tục mà lao động nữ và chồng cần chuẩn bị đầy đủ

3.1. Thủ tục cho cả trường hợp người hưởng đang đóng hoặc đang bảo lưu BHXH 

3.1.1. Lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, thực hiện biện pháp tránh thai

+ Điều trị nội trú :

Bản sao Giấy ra viện

Bản sao Giấy chuyển tuyến hoặc Giấy chuyển viện (nếu có chuyển tuyến trong quá trình điều trị nội trú)

+ Điều trị ngoại trú : một trong hai loại giấy sau

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Bản sao Giấy ra viện mà y, bác sĩ điều trị chỉ định nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú

hưởng chế độ thai sản
>>> Tìm hiểu về chế độ thai sản cho người lao động

3.1.2. Lao động nữ sinh con

+ Trường hợp mẹ tròn con vuông : Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh hoặc bản sao Giấy chứng sinh của con.

+ Trường hợp con chết sau khi sinh:

Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh hoặc bản sao Giấy chứng sinh của con

Bản sao Giấy chứng tử hoặc Trích lục khai tử hoặc bản sao Giấy báo tử của con

Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc Giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết (nếu con chết ngay sau khi sinh, chưa được cấp Giấy chứng sinh)

+ Trường hợp người mẹ hoặc lao động nữ mang thai hộ chết sau khi sinh con:

Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh hoặc bản sao Giấy chứng sinh của con.

Bản sao Giấy chứng tử hoặc Trích lục khai tử của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ.

+ Trường hợp người mẹ sau khi sinh hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ sau khi nhận con không đủ sức khỏe chăm sóc con:

Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh hoặc bản sao Giấy chứng sinh của con.

Biên bản giám định y khoa của người mẹ, người mẹ nhờ mang thai hộ.

+ Trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai ( quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật BHXH 2014 )

Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh hoặc bản sao Giấy chứng sinh của con.

Bản sao Giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện việc nghỉ dưỡng thai (nếu điều trị nội trú)

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thể hiện việc nghỉ dưỡng thai (nếu điều trị ngoại trú)

Biên bản giám định y khoa (nếu phải giám định y khoa)

+ Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con

Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh hoặc bản sao Giấy chứng sinh của con.

Bản sao bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (quy định tại Điều 96 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014)

Văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.

3.1.3. Nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi:

Bản sao Giấy chứng sinh hoặc Bản sao giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh của con 

Bản sao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

3.1.4. Lao động nam hoặc người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con

Bản sao Giấy chứng sinh hoặc Bản sao giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh của con

Giấy tờ của cơ sở khám chữa bệnh thể hiện việc sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi (nếu sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi mà Giấy chứng sinh không thể hiện)

Trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết (nếu con chết ngay sau khi sinh, chưa được cấp Giấy chứng sinh)

3.1.5. Lao động nam hoặc người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con

Bản sao Giấy chứng sinh hoặc bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con.

Trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc bản sao Giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết (nếu con chết sau khi sinh, chưa được cấp Giấy chứng sinh)

3.2. Nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản 

Người lao động đang đóng BHXH sẽ nộp cho đơn vị sử dụng lao động trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc

Người lao động đang bảo lưu BHXH (trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi) sẽ lập hồ sơ, nộp hồ sơ, và xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH nơi cư trú

Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm :

- Tiếp nhận hồ sơ từ người lao động

- Lập danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (mẫu 01B-HSB)

- Nộp cho cơ quan BHXH nơi đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ từ người lao động,

4- Chế độ thai sản của chồng 

chế độ thai sản theo luật lao động
>>> Chính sách bảo vệ quyền lợi phụ nữ trong công việc

Phần tiếp theo, quân sư TalentBold sẽ chia sẻ về nội dung chế độ thai sản của người chồng. Người chồng phải đang tham gia BHXH bắt buộc và chỉ được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con. Chế độ thai sản của lao động nam đều là ngày nghỉ (để chăm sóc vợ và con), chứ không được hưởng quyền lợi về tài chính. Cụ thể:

- Nghỉ 05 ngày làm việc khi vợ sinh bình thường, mẹ tròn con vuông

- Nghỉ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi

- Nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh bình thường nhưng là sinh đôi, nghỉ 13 ngày làm việc khi vợ sinh ba, 16 ngày khi vợ sinh tư, cứ thêm một bé thì được thêm 03 ngày

- Nghỉ 14 ngày làm việc khi vợ sinh đôi và phải phẫu thuật khi sinh

- Nghỉ 06 tháng khi chỉ có người chồng tham gia bảo hiểm xã hội, kèm theo một trong hai điều kiện sau:

+ Người vợ chết sau sinh

+ Người vợ gặp rủi ro khi sinh, không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con (phải có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền)

Cách tính ngày nghỉ trong chế độ thai sản của người chồng có vài lưu ý cần quan tâm:

- Thứ nhất, những ngày nghỉ đều là ngày làm việc, nên không tính ngày nghỉ Lễ Tết, nghỉ hằng tuần

- Thứ hai, ngày nghỉ chỉ gói gọn trong phạm vi 30 ngày đầu tiên kể từ khi người vợ sinh. Lao động nam lưu ý nhé, nếu vì phải giải quyết việc công ty gấp, cứ nghĩ xong việc rồi xin nghỉ chế độ thai sản cũng được thì có thể bạn sẽ mất quyền lợi nghỉ chăm vợ con đấy.

- Thứ ba, số ngày nghỉ chế độ thai sản của chồng không nhất thiết phải nghỉ liên tục. Bạn có thể nghỉ nhiều đợt, cộng lại đủ số ngày nghỉ theo quy định là được, nhưng vẫn phải lưu ý chỉ giới hạn trong phạm vi 30 ngày đầu sau khi vợ sinh nhé.

Nhiều bộ phận nhân sự không đủ thời gian để giải thích cặn kẽ lao động nữ hưởng chế độ thai sản như thế nào, khiến một số quyền lợi có thể bị bỏ lỡ. Đóng bảo hiểm xã hội là trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động. Trách nhiệm luôn đồng hành cùng quyền lợi, và chế độ thai sản là quyền lợi chính đáng của lao động nữ và của cả người chồng nữa. Những thông tin trong bài viết của quân sư TalentBold sẽ giúp các ông bố bà mẹ có sự chuẩn bị hồ sơ, thủ tục thật tốt, tăng thêm sự an tâm, hoan hỉ khi chào đón những thiên thần nhỏ.  

Dịch vụ trợ lý tuyển dụng
------------------------------------
Chi tiết liên hệ:
Talentbold - We bold your talents
Hotline: 077 259 1080
Mail: sales@talentbold.com
Add: Tầng 12A.3, Tòa MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam


talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng