CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SUPERSOFT

Lập trình Odoo

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) Cạnh tranh
  • Career Level Nhân viên
  • Experience 1-3 Years
  • Gender Male/Female
  • Sector TP.HCM
  • Industry CNTT-Phần mềm , Bán hàng IT

Job Description

- Tham gia trực tiếp vào các dự án phát triển sản phẩm phần mềm bằng ngôn ngữ Python trên nền tảng Odoo famework.

- Tìm hiểu công nghệ;

- Xây dựng mới và phát triển tính năng các dự án;

- Triển khai dự án tại Công ty

- Hỗ trợ, sửa lỗi trong quá trình triển khai;

- Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên;

 

Requirement

- Tốt nghiệp các trường CNTT, Điện tử, Viễn thông,…

- Nắm rõ về ngôn ngữ lập trình Python.

- Nắm rõ cơ sở dữ liệu Postgresql.

- Có hiểu biết và kỹ năng làm việc với framework Odoo.

- Có kiến thức cơ bản về thiết kế hệ thống.

- Kinh nghiệm lập trình tối thiểu từ 3 năm trở lên.

- Có kiến thức nền tảng hoặc chuyên sâu về nghiệp vụ doanh nghiệp là một lợi thế.

- Có kiến thức về OAuth, docker, microservice, CI/CD là một lợi thế.

- Chủ động trong công việc, cam kết hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra.

- Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

Required skills

Related Jobs