Công ty cổ phần giải pháp First Trust

Lập Trình Viên Dự Án ( Angular Framework & Typescripts) (Up To 1500$)

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $400
 • Career Level Nhân viên
 • Experience 1-3 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Hà nội
 • Industry CNTT-Phần mềm

Job Description

 • Tham gia dự án xây dựng phần mềm ERP cho doanh nghiệp bảo hiểm (gồm phần mềm kế toán tài chính, phần mềm quản lý đơn bảo hiểm gốc, phần mềm quản lý bồi thường, phần mềm quản lý tái bảo hiểm....)
 • Tham gia dự án xây dựng phần mềm quản lý đầu tư cho thị trường Singapore
 • Thời gian dự án: 02 năm
 • Tham gia phát triển giao diện phần mềm sử dụng Angular Framework & Typescripts
 • Các công việc khác được phân công.

Requirement

 • Sử dụng tốt Angular Framework & Typescripts
 • Sử dụng tốt HTML, CSS, JS.
 • Có kinh nghiệm với restfull API sử dụng C#
 • Tư duy tốt, nắm vững lập trình hướng đối tượng OPP

Required skills

Related Jobs