Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giá Trị Gia Tăng GK

Lập trình viên ReactJS Developer

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) Thoả thuận
 • Career Level Nhân viên
 • Experience 1-3 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Hà nội
 • Industry CNTT-Phần mềm

Job Description

 • Chịu trách nhiệm xây dựng giao diện người dùng ReactJS. Đảm bảo chất lượng cao, hiện đại và đúng deadline, yêu cầu đặt ra.

 • Tham gia vào Vòng đời phát triển phần mềm hoàn chỉnh (phân tích yêu cầu, lập kế hoạch, triển khai)

 • Tham gia vào phân tích & thiết kế tính năng cho phần mềm, đề xuất giải pháp công nghệ, kỹ thuật cho các dự án.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của tổ chức.

 • Cụ thể công việc trao đổi khi phỏng vấn.

Requirement

Yêu cầu bắt buộc:

 • Tốt nghiệp CĐ trở lên, chuyên ngành: công nghệ thông tin, khoa học máy tính,...

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lập trình Front-end, thành thạo HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript ES6/ES6+, Bootstrap 4+, jQuery.

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên phát triển Web Application  sử dụng ReactJS, có kiến thức về Flux, Redux, … 

 • Có kiến thức tích hợp Restful API

 • Quen thuộc với coding version tool: Gitlab, Bitbucket

Yêu cầu ưu tiên:

 • Hiểu và nắm được những kĩ thuật cơ bản để tối ưu web app là một lợi thế. Có khả năng đánh giá UI và phân tích, đề xuất UX.

 • Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

 • Tư duy mở, sẵn sàng học và tìm hiêu các công nghệ mới. Có trách nhiệm cao với công việc.

Required skills

Related Jobs