maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Quản lý tuyển dụng

Lợi ích của Headhunter khi dùng TalentBold Hiring

Lợi ích của Headhunter khi dùng TalentBold Hiring

Headhunter là những công ty được doanh nghiệp ủy thác tuyển dụng nhân sự, đặc biệt là những vị trí cao cấp, khó tìm ứng viên. Một công ty headhunter chuyên nghiệp luôn phải cùng lúc thực hiện nhiều yêu cầu ủy thác tuyển dụng từ nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Để đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu, headhunter cần sở hữu hệ thống vận hành đồng bộ, cụ thể là phần mềm tuyển dụng TalentBold Hiring. Dưới đây là những lợi ích của Headhunter khi dùng TalentBold Hiring đã được kiểm chứng bằng sự trải nghiệm thực tế.

I. Lợi ích phần mềm TalentBold Hiring mang lại cho các công ty headhunter

Bộ phận tuyển dụng tại các doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng yêu cầu tuyển dụng tương thích một loại hình doanh nghiệp ổn định. Còn với công ty headhunter, với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự, khối lượng công việc, tính chất đa dạng, sự nhạy bén, linh hoạt đều đòi hỏi ở mức cao hơn rất nhiều.

Thông qua quá trình nghiên cứu thực tế công việc tại nhiều công ty headhunter, các nhà lập trình TalentBold Hiring đã tích hợp đầy đủ tính năng mang lại lợi ích vượt trội cho mọi khách hàng Headhunter

Mỗi nhiệm vụ công việc của Headhunter sẽ được thể hiện bằng các chuyên mục bên trái giao diện phần mềm, tạo thuận lợi khi thao tác và theo dõi đan xen giữa các nhiệm vụ.

II. Cách thức vận hành các tính năng phần mềm TalentBold Hiring dành cho công ty headhunter

1. Tạo kho dữ liệu ứng viên cho công ty Headhunter 

Headhunter luôn phải sở hữu cho mình một lượng hồ sơ ứng viên tương thích cho nhiều vị trí khác nhau. Điều này là yếu tố không thể thiếu đối với một nhà cung cấp dịch vụ nhân sự chuyên nghiệp. Chính vì vậy, công tác xây dựng kho dữ liệu ứng viên được TalentBold chú trọng tích hợp chức năng ngay từ bước đầu tiên.

Người phụ trách dữ liệu sau khi sở hữu hồ sơ ứng viên sẽ tiến hành nhập liệu để lưu trữ đồng bộ trong hệ thống phần mềm.

Thao tác đơn giản tuần tự các chuyên mục “Quản lý tuyển dụng -> Đơn vị xử lý tuyển dụng (ESS) -> Kho dữ liệu ứng viên”

Tại đây sẽ có các mục dữ liệu được phân chia khoa học, người phụ trách chỉ cần nhập thông tin theo từng mục :

 • Mô tả ứng viên, ngành nghề, ngôn ngữ, địa điểm, cấp bậc nghề nghiệp

 • Bằng cấp, giới tính, kinh nghiệm làm việc, lĩnh vực công việc phù hợp

 • Khi hoàn tất thì nhấn nút “ Save “

 • Khi cần thêm ứng viên thì nhấn “ +Add employee”

 • Khi cần tra cứu ứng viên thì chọn một hoặc một vài thông tin liên quan đến ứng viên và nhấn “ Tìm kiếm”

2. Xem yêu cầu tuyển dụng đã được ban quản trị chấp nhận

Yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp sẽ được gửi đến bộ phận tiếp nhận yêu cầu hoặc người quản lý cấp cao của công ty headhunter.

Sau khi xem xét và chấp nhận yêu cầu ủy thác tuyển dụng từ doanh nghiệp, ban quản trị sẽ trực tiếp thể hiện thông tin “phê duyệt” lên phần mềm TalentBold.

Nhiệm vụ của người phụ trách quy trình tuyển dụng là phải thường xuyên vào chuyên mục “Quản lý tuyển dụng -> Đơn vị xử lý tuyển dụng (ESS) -> Xem yêu cầu tuyển dụng ” để cập nhật các nhiệm vụ mới.

3. Theo dõi, kiểm tra những hồ sơ đã gửi cho các bộ phận yêu cầu

Từ sự phê duyệt của ban quản trị, công ty Headhunter sẽ tiến hành các bước trong quy trình tuyển dụng nhằm tìm kiếm, sàng lọc lượng hồ sơ ứng viên tương thích cho vị trí công việc đang được ủy thác tuyển dụng.

Danh sách này sẽ được gửi đến các bộ phận yêu cầu tuyển dụng, tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng ủy thác tuyển dụng, các bộ phận nhân danh sách ứng viên có thể bao gồm cả quản lý của công ty Headhunter và phòng ban chuyên trách tại doanh nghiệp yêu cầu tuyển dụng.

Truyền tải dữ liệu danh sách ứng viên phù hợp cũng sẽ được thực hiện thông qua phần mềm TalentBold Hiring, công ty Headhunter có thể kiểm tra công việc tại chuyên mục “Quản lý tuyển dụng -> Đơn vị xử lý tuyển dụng (ESS) -> Xem hồ sơ đã gửi”

4. Tiếp nhận danh sách ứng viên phù hợp cho kỳ phỏng vấn

Từ danh sách ứng viên phù hợp, các bộ phận liên quan sẽ tiến hành phê duyệt danh sách ứng viên được mời phỏng vấn.

Nội dung phê duyệt này sẽ thể hiện trong chuyên mục “Quản lý tuyển dụng -> Đơn vị xử lý tuyển dụng (ESS) -> Xem phản hồi bộ phận yêu cầu”

Tại đây, bên cạnh các thông tin cá nhân ứng viên thì thông tin về quyết định phỏng vấn cũng sẽ được thể hiện:

 • Phản hồi : người phê duyệt sẽ ghi rõ quyết định phỏng vấn

 • Lịch phỏng vấn : thời gian ngày giờ phỏng vấn cụ thể sẽ được ghi đầy đủ (đa phần sẽ do người trực tiếp phỏng vấn ghi chú vì cần phù hợp lịch làm việc của họ)

Trên cơ sở đó, công ty Headhunter sẽ dễ dàng nắm bắt thông tin và tiến hành liên lạc, sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên.

5. Tiếp nhận danh sách ứng viên trúng tuyển sau kỳ phỏng vấn

Quyết định tuyển dụng ứng viên sẽ đến ngay sau kỳ phỏng vấn trực tiếp. Trong khoảng thời gian quy định, các bên liên quan chịu trách nhiệm xét duyệt, tuyển dụng sẽ cập nhật quyết định ngay trên hệ thống.

Người phụ trách của công ty headhunter sẽ tiếp nhận danh sách ứng viên trúng tuyển từ chuyên mục “Quản lý tuyển dụng -> Đơn vị xử lý tuyển dụng (ESS) -> Xem danh sách trúng tuyển”

Kèm theo mỗi dòng thông tin ứng viên trúng tuyển là “ Offer Letter” – nơi thể hiện đầy đủ những yếu tố liên quan đến lương thưởng, phúc lợi, quyền và nghĩa vụ đã được thống nhất với ứng viên trong quá trình phỏng vấn trực tiếp.

6. Thiết lập báo cáo ngày công việc tuyển dụng

Để nâng cao chất lượng và thương hiệu dịch vụ nhân sự trên thương trường, các công ty Headhunter thường yêu cầu nhân viên phụ trách báo cáo mỗi ngày về những công việc tuyển dụng đã hoàn thành.

Trước đây khi chưa có phần mềm headhunter, đây thật sự là một công việc đòi hỏi nhiều thời gian, khiến nhân viên luôn phải làm thêm giờ. Nhưng với phần mềm tuyển dụng TalentBold Hiring, mọi thứ trở nên đơn giản vô cùng.

Mọi dữ liệu, lịch sử giao dịch liên quan đến công tác tuyển dụng mỗi ngày của từng nhân viên phụ trách đều được hệ thống ghi nhận đầy đủ. Nhờ vậy, chỉ cần vào chuyên mục “Quản lý tuyển dụng -> Đơn vị xử lý tuyển dụng (ESS) -> Báo cáo ngày các nguồn tuyển dụng”

Sau đó, trích lọc dữ liệu theo ngày, kiểm tra sơ lược một loạt là bạn đã có ngay bản báo cáo ngày đầy đủ thông tin và có thể gửi đến người quản lý trực tiếp ngay trên phần mềm.

Mục thông tin “Trạng thái’ sẽ thể hiện tình trạng báo cáo đã gửi đi hay chưa, giúp bạn an tâm khi đã hoàn tất công việc.

7. Thiết lập báo cáo tháng hoặc năm về các nguồn tuyển dụng

Dữ liệu tổng hợp chi tiết và tổng quan hơn thuộc về các bản báo cáo tháng hoặc năm. Người phụ trách tại công ty Headhunter không còn phải lo lắng lưu trữ giấy tờ, hồ sơ các nội dung liên quan đến báo cáo và tự mình thiết lập báo cáo nữa.

Phần mềm tuyển dụng TalentBold Hiring đã thiết lập đầy đủ mọi yếu tố cần thiết từ nguồn dữ liệu, lịch sử giao dịch, công cụ đánh giá phân tích cho bước công việc này.

a. Báo cáo tháng các nguồn tuyển dụng

 • Vào chuyên mục “Quản lý tuyển dụng -> Đơn vị xử lý tuyển dụng (ESS) -> Báo cáo tháng các nguồn tuyển dụng”

 • Lựa chọn năm và tháng báo cáo

 • Nhấn chọn “ Thực hiện”

Hệ thống sẽ trích lọc bản báo cáo theo ngày trong tháng với nội dung chủ yếu gồm:

 • Số hồ sơ đã up từ tài khoản : thể hiện tổng số hồ sơ ứng viên mà công ty headhunter đã tiếp nhận cho các vị trí tuyển dụng.

 • Số hồ sơ không gửi CRO : là những hồ sơ không đạt yêu cầu khi sàng lọc

 • Số hồ sơ đã gửi CRO : là những hồ sơ đạt yêu cầu, tiếp tục xét duyệt mời phỏng vấn

 • Tổng hồ sơ đã mời : tổng số ứng viên được mời phỏng vấn trong tháng

b. Báo cáo năm các nguồn tuyển dụng

 • Vào chuyên mục “Quản lý tuyển dụng -> Đơn vị xử lý tuyển dụng (ESS) -> Báo cáo năm các nguồn tuyển dụng”

 • Lựa chọn năm báo cáo

 • Nhấn chọn “ Thực hiện”

Hệ thống sẽ trích lọc bản báo cáo theo 12 tháng trong năm với nội dung tương tự bản “ báo cáo tháng” nhưng số lượng dược tổng hợp theo tháng thay vì theo ngày.

Xu hướng ứng dụng phần mềm trong công tác tuyển dụng đang ngày càng lan tỏa và mang lại thế mạnh cạnh tranh nhân sự cho cách tổ chức trang bị. Lợi ích của Headhunter khi dùng TalentBold Hiring một lần nữa minh chứng vai trò không thể thiếu của yếu tố công nghệ trong thời đại ngày nay.

 Chi tiết liên hệ:
Talentbold - We bold your talents
Hotline: 077 259 1080
Mail: sales@talentbold.com
Add: Tầng 10, CIT Building, Ngõ 15 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội


talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng