maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Thư giãn nơi Công sở

Lương tháng 13 là gì? Người lao động được hưởng tiền lương tháng thứ 13 khi nào?

Lương tháng 13 là gì? Người lao động được hưởng tiền lương tháng thứ 13 khi nào?

Ngoài tiền lương chính thức thì những khoản tiền từ chính sách của doanh nghiệp và quy định của luật lao động cũng là một khoản thu nhập không hề nhỏ. Trong số đó, lương tháng 13 là một trong những phần tiền lương được người lao động rất quan tâm. Lương tháng 13 là gì? Người lao động được hưởng tiền lương tháng 13 khi nào? Tất cả sẽ có trong bài viết mà quân sư TalentBold sắp gửi đến bạn.

MỤC LỤC
1 - Lương tháng 13 là gì
2 - Quy định của nhà nước về lương tháng 13
    2.1. Lương tháng 13 có phải thưởng Tết không?
    2.2. Lương tháng 13 có phải đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc không?
    2.3. Lương tháng 13 có được miễn đóng thuế Thu nhập cá nhân không?
    2.4. Lương tháng 13 có con số cố định không?
3 - Công ty có bắt buộc trả lương tháng 13 cho người lao động không


Tuyển cấp cao

1 - Lương tháng 13 là gì 

Lương tháng 13 là khoản tiền thưởng được doanh nghiệp trao cho các nhân viên vào thời điểm cuối năm, hoặc gộp chung cùng khoản tiền thưởng Tết. Số tiền lương tháng 13 sẽ được tính bằng công thức riêng, đa phần sẽ bằng với số tiền lương chính thức mà người lao động nhận bình quân hằng tháng khi làm việc đủ 12 tháng liên tục.

Đây như một hình thức khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên khi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi. Đôi bên cùng nỗ lực, đôi bên cùng hưởng quyền lợi. Dù chỉ là khoản tiền thưởng cùng tính chất như những khoản thưởng khác, nhưng lương tháng 13 được xem là khoản thưởng ưu tiên mà các doanh nghiệp luôn hướng đến.

2 - Quy định của nhà nước về lương tháng 13 

luong-thang-13

Dù không có định nghĩa cụ thể trong luật về “lương tháng 13” nhưng khoản tiền này vẫn có những quy định riêng căn cứ theo quy định tiền thưởng trong luật lao động và các điều luật liên quan đến người lao động:

2.1. Lương tháng 13 có phải thưởng Tết không? 

“Lương tháng 13” và “thưởng Tết” không có quy định pháp luật nào đề cập rõ đây là hai khoản thưởng giống hay khác nhau. Thực tế, mỗi doanh nghiệp sẽ có chính sách riêng trong việc áp dụng các khoản thưởng này:

  • Một là tách riêng, doanh nghiệp vừa chi lương tháng 13, vừa chi khoản thưởng Tết, như vậy nhân viên có cả hai, mỗi khoản thưởng được bao nhiêu, người lao động sẽ biết rõ.

  • Hai là doanh nghiệp chỉ chi một trong hai khoản thưởng, tùy theo doanh nghiệp chọn tên gọi, có thể là lương tháng 13 hoặc thưởng Tết để người lao động dễ nắm bắt.

  • Ba là doanh nghiệp không trả khoản thưởng nào trong hai khoản này cả, vì thưởng là khoản tiền không bắt buộc, doanh nghiệp trừ khi có quy định trong hợp đồng lao động hay thỏa ước lao động, còn không thì dù doanh nghiệp kinh doanh có lãi mà không chi lương tháng 13 hay thưởng Tết cũng không bị tính vi phạm luật lao động.

2.2. Lương tháng 13 có phải đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc không? 

luong-thang-13

Những việc làm hấp dẫn

Giám Đốc Kỹ Thuật Công Trình (Cơ Điện)

Hà nội, Bắc Ninh, Hải Dương Xây dựng, Điện/HVAC/MEP

Trưởng Phòng Chăn Nuôi (Gia Súc)

Hà nội, Hà Nam, Ninh Bình Nông nghiệp/Lâm nghiệp , Sản Xuất

Trưởng Phòng Học Viện Ẩm Thực

Hà nội, Bắc Giang, Bắc Ninh Giáo dục/Đào tạo/Thư viện , Thực phẩm/Dịch vụ ăn uống , Nhà hàng / Nghỉ dưỡng

Theo mục 2 và 3, khoản 2, điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 quy định

  • Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Điểm 2.1 Khoản này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

  • Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

Như vậy, lương tháng 13 được xem là khoản tiền thưởng nên sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Doanh nghiệp cũng an tâm, không phải chi thêm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

2.3. Lương tháng 13 có được miễn đóng thuế Thu nhập cá nhân không? 

Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2022 quy định 16 nhóm thu nhập được miễn thuế, gồm:

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; hoặc người thân ruột thịt trong gia đình

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

4.Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; hoặc người thân ruột thịt trong gia đình

5. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

6. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

7. Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

8. Thu nhập từ kiều hối.

9. Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

10. Tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả

11. Thu nhập từ học bổng

12. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác

13. Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận.

14. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

15. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hang tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

16. Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

Các quy định miễn thuế Thu nhập cá nhân hiện hành không có nội dung miễn thuế cho tiền thưởng. Chính vì vậy, lương tháng 13 là tiền thưởng, không được miễn, người lao động bắt buộc phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Doanh nghiệp chi trả lương tháng 13 cho người lao động vào tháng nào thì sẽ tính thuế Thu nhập cá nhân vào tháng đó.

2.4. Lương tháng 13 có con số cố định không? 

luong-thang-13

Nhiều doanh nghiệp trả lương tháng 13 bằng với lương tháng chính thức mà người lao động thường được lĩnh nên dễ gây nhầm tưởng lương tháng 13 sẽ luôn bằng lương tháng gần nhất. Nhưng thực chất, lương tháng 13 không phải là con số cố định mà được tính theo công thức riêng.

+ Người lao động làm đủ 12 tháng sẽ được hưởng tháng lương thứ 13 tính bằng bình quân của 12 tháng lương trong năm tính thưởng.

Thưởng lương tháng 13 = Tổng số tiền lương nhận trong năm / 12

+ Người lao động chưa làm đủ 12 tháng sẽ được hưởng lương tháng 13 theo tỷ lệ số tháng làm việc trong 1 năm, cụ thể:

Thưởng lương tháng 13 = TGLV/12 x  TLTB

Ghi chú:

  • TGLV: thời gian người lao động làm việc trong năm tính thưởng.

  • TLTB: tiền lương trung bình tính theo thời gian người lao động làm việc.

TLTB = Tổng số tiền lương đã nhận / Tổng số tháng đã làm việc

3 - Công ty có bắt buộc trả lương tháng 13 cho người lao động không 

luong-thang-13

Lương tháng 13 được xem như một khoản thưởng, và theo điều 104 Bộ luật lao động 2019 thì:

“Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.”

Như vậy, dù cho có ký kết trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể nhưng nếu gặp một trong những tình huống sau:

  • Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thua lỗ trong năm đó

  • Người lao động không hoàn thành tiêu chuẩn công việc được giao     

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể không chi tiền thưởng, đồng nghĩa không chi lương tháng 13 cho người lao động. Do đó, quy định trả lương tháng 13 không phải là điều mà doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện.

Luật quy định là vậy nhưng thực tế, hầu hết các doanh nghiệp luôn nỗ lực để có ít nhất khoản thưởng lương tháng 13 trong năm cho người lao động. Vì một phần thời gian chi lương tháng 13 khá nhạy cảm, ngay dịp cận Tết. Dù khoảng lương tháng 13 không nhiều nhưng sẽ góp một khoản tài chính đáng kể cho các nhu cầu tiêu dùng cuối năm. Cảm xúc của người lao động sẽ trở nên khởi sắc hơn, tin tưởng vào những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với họ và doanh nghiệp trong năm mới. Đây là cách xây dựng tâm lý làm việc tích cực nơi nhân viên, một trong những yếu tố mà người quản lý nhân sự rất quan tâm.

Đặc biệt, những ngành nghề đòi hỏi lượng nhân sự lành nghề cao như may mặc rất chú trọng công tác trả lương tháng 13. Vì từng có giai đoạn, sau kỳ nghỉ Tết, công nhân may không quay lại doanh nghiệp nữa, thiếu hụt lượng nhân công lớn. Tuyển mới không thể nhanh được, mà có tuyển thì cũng phải có thời gian quen với công việc. Chính vì vậy, tiền thưởng gì có thể tạm gác nhưng thưởng lương tháng 13 thì ngoài là tiền lương, còn đảm nhận vai trò khích lệ tinh thần, giữ chân nhân tài cho doanh nghiệp nữa.

Lương tháng 13 được xem là khoản tiền thưởng khích lệ tinh thần làm việc của tập thể nhân viên trong doanh nghiệp. Người lao động sẽ được hưởng tiền lương tháng thứ 13 vào dịp cuối năm, nhiều nơi quân sư TalentBold biết, họ sẽ gộp chung vào tiền thưởng Tết, làm tăng thêm cảm xúc hoan hỉ cho nhân viên mỗi độ Xuân về. Mặc dù việc trả lương tháng 13 không phải là bắt buộc nhưng hầu hết các doanh nghiệp đều chủ động áp dụng như một hình thức thu hút và giữ chân nhân tài cho tổ chức.
 

Dịch vụ trợ lý tuyển dụng

------------------------------------

Chi tiết liên hệ:
Talentbold - We bold your talents
Hotline: 077 259 1080
Mail: sales@talentbold.com
Add: Tầng 12A.3, Tòa MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam


talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng