maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Mẫu mô tả công việc

Mô tả công việc Nhân Viên Kế Toán

Mô tả công việc Nhân Viên Kế Toán
 Job Description

·         Monitor the accounting activities arising in the company

·         Manage internal revenue and expenditure management includes expenses of the director and the company

·         Collect general invoice and invoice of customers and company

·         Collect customer information and documents

·         Summarize and report the results of daily work

·         Other details will be discussed during interview 

Requirement

·         Male/Female

Những việc làm hấp dẫn

Nhân viên kinh doanh thị trường

Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên

Thực Tập Sinh SEO

TP.HCM Mới tốt nghiệp/Thực tập

Thực Tập Sinh SEO (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Hà nội Quảng cáo/Khuyến mãi/PR

·         Academic level: University Degree in Accounting, Economics,...

·         Experience: at least 1 years of working experience

·         Language: good English communication

·         Good computer skill

Download file mô tả công việc tại đây!


talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng