maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Mẫu mô tả công việc

Mô tả công việc Nhân Viên Kế Toán

Mô tả công việc Nhân Viên Kế Toán
 Job Description

·         Monitor the accounting activities arising in the company

·         Manage internal revenue and expenditure management includes expenses of the director and the company

·         Collect general invoice and invoice of customers and company

·         Collect customer information and documents

·         Summarize and report the results of daily work

·         Other details will be discussed during interview 

Requirement

·         Male/Female

Những việc làm hấp dẫn

Nhân Viên Thiết Kế

Hà nội, TP.HCM Viễn Thông / Điện tử

Nhân viên phụ trách các dự án nhân sự

Long An Dệt may/ Sợi/ Giầy da, Nhân sự , Sản Xuất

Quantity Surveyor Intern

TP.HCM Tư vấn , Xây dựng

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TELESALE

TP.HCM Dịch vụ khách hàng , Hóa chất/Sinh hóa, Tư vấn

·         Academic level: University Degree in Accounting, Economics,...

·         Experience: at least 1 years of working experience

·         Language: good English communication

·         Good computer skill

Download file mô tả công việc tại đây!


talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng