maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Mẫu mô tả công việc

Mô tả công việc Trưởng Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng

Mô tả công việc Trưởng Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng
 Job Description

·         Assist customer in a timely manner

·         Communicate with foreign customers and head office

·         Process customer orders in an efficient and timely way

·         Organize workflow to meet customer deadlines

·         Ensure that all production changes are updated 

·         Send the updated production report to the customer

·         Inform the customer about the order status

·         Update information on customer’s websites

Những việc làm hấp dẫn

HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ KIÊM XUẤT NHẬP KHẨU

TP.HCM Dược/Công nghệ sinh học, Hành chánh/Thư ký , Xuất nhập khẩu

Nhân Viên Thiết Kế

Hà nội, TP.HCM Viễn Thông / Điện tử

Nhân viên phụ trách các dự án nhân sự

Long An Dệt may/ Sợi/ Giầy da, Nhân sự , Sản Xuất

Quantity Surveyor Intern

TP.HCM Tư vấn , Xây dựng

·         Discuss the products and services of the company

·         Attend to customer questions, complaints and concerns immediately and facilitate satisfactory resolution

·         In charge of customers issues: orders, delivery date management, customer correspondence, inspection processing, quotation creation, cost management

·         Follow new products’ development

·         Involve to purchasing activities

·         Cooperate with departments (MFG, Materials, Planning…) to follow production plan management

·         Manage the balance betweenpurchasing and shipment shafts quantity.

·         Manage transportation cost

Requirement

 

·         Male / Female

·         Academic level: Bachelor in in Business Administration, Japanese,…

·         Experience: 2-5 years of experience in Customer Service

·         Experience working for a foreign owned enterprise

·         Language: Good spoken and written both English and Japanese (N2)

·         Good computer skill

·         Careful, problem-solving, responsible 

·         Ablity to work under pressure

Download file mô tả công việc tại đây!


talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng