maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Mẫu mô tả công việc

Mô tả công việc Trưởng Phòng Kinh Doanh

Mô tả công việc Trưởng Phòng Kinh Doanh
 Job Description

·         Manage sales team, recruit staffs, and conduct training activities

·         Make business plans and strategies, and propose the level of revenue for employees

·         Achieve revenue targets

·         Establish ways to approach customers

·         Attend seminars related to the company's products, organize conferences, exhibitors, exhibitors, attend training courses

·         Find out potential customers. Deal with customers to introduce and sell products

·         Develop new marketing plans, forecast and evaluate information

·         Monitor the customer contact process of each sales staff, and summarize the reports

Những việc làm hấp dẫn

HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ KIÊM XUẤT NHẬP KHẨU

TP.HCM Dược/Công nghệ sinh học, Hành chánh/Thư ký , Xuất nhập khẩu

Nhân Viên Thiết Kế

Hà nội, TP.HCM Viễn Thông / Điện tử

Nhân viên phụ trách các dự án nhân sự

Long An Dệt may/ Sợi/ Giầy da, Nhân sự , Sản Xuất

Quantity Surveyor Intern

TP.HCM Tư vấn , Xây dựng

·         Plan the activity of each product, and review

·         Other details will be discussed during interview

 

Requirement

 

·         Male, 26-40 years old

·         Nationality: Japanese

·         Academic level: University Degree in related fields

·         Experience: No experience required

·         Knowledge of sales filed and ability to read technical drawings is preferred

·         Language: Good English or Vietnamese communication

Download file mô tả công việc tại đây!


talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng