maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Mẫu mô tả công việc

Mô tả công việc Trưởng Phòng Marketing

Mô tả công việc Trưởng Phòng Marketing
 

Job Description

·    Develop strategies, tactics and deploy marketing campaigns in the company

·         Experiment with a variety of channels

·         Produce acttractive content for our channels 

·         Build strategic relationships and partnerships with players

·         charge of managing marketing budget and allocate/invest funds

·         Report performance of marketing campaigns to superiors

·         Other details will be discussed during interview

Những việc làm hấp dẫn

Nhân Viên Thiết Kế

Hà nội, TP.HCM Viễn Thông / Điện tử

Nhân viên phụ trách các dự án nhân sự

Long An Dệt may/ Sợi/ Giầy da, Nhân sự , Sản Xuất

Quantity Surveyor Intern

TP.HCM Tư vấn , Xây dựng

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TELESALE

TP.HCM Dịch vụ khách hàng , Hóa chất/Sinh hóa, Tư vấn

 

Requirement

 

·         Male/Female

·         Academic level: University Degree in Marketing or related fields

·         Experience: in marketing, especially in identifying target audiences and in devising and leading across channels marketing campaigns. Experience in setting up and optimising Google Adwords, Bing and Facebook

·         Language: Excellent English communication

·         Knowledge of website analytics (Google Analytics)

·         Knowledge of latest trends and practices in inbound and digital marketing and measurement

Download file mô tả công việc tại đây!


talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng