maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Mẫu mô tả công việc

Mô tả công việc Trưởng Phòng Mua Hàng

Mô tả công việc Trưởng Phòng Mua Hàng
 Job Description

·         Advise the Board of Directors on planning the purchase of goods and the supply of material for production and business activities and warehouse operations 

·         Operate and manage the Purchasing staff 

·         Review, propose and implement the requirements for purchasing goods 

·         Manage the suppliers according to the company’s process with the standards

·         Check the quality and provide all the data into the services for the production and business activities 

·         Check the economic contracts signed with the suppliers

·         Manage and control all activities of import – export - inventory - stock - inventory of the warehouse system of the company base on the process

·         Report to superiors

Những việc làm hấp dẫn

Nhân Viên Thiết Kế

Hà nội, TP.HCM Viễn Thông / Điện tử

Nhân viên phụ trách các dự án nhân sự

Long An Dệt may/ Sợi/ Giầy da, Nhân sự , Sản Xuất

Quantity Surveyor Intern

TP.HCM Tư vấn , Xây dựng

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TELESALE

TP.HCM Dịch vụ khách hàng , Hóa chất/Sinh hóa, Tư vấn

·         Build a good, dynamic, responsible and effective supply environment

·         Ensure security requirements of economic - financial information

 

Requirement

 

·         Male/Female

·         Age: over 30 years old

·         Academic level: University Degree in related fields

·         Experience: at least 5 years of working in purchasing field in manufacturing company (Garments company is a plus)

·         Langugae: good English or Chinese communication

·         Good computer skills

Download file mô tả công việc tại đây!

 


talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng