maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Kỹ năng tìm việc

Mr Trinh Duong, Giám đốc Công ty Quảng cáo Truyền thông REC

Mr Trinh Duong, Giám đốc Công ty Quảng cáo Truyền thông REC
Cảm ơn HRchannels Group đã giúp chúng tôi xây dựng hệ thống nhân sự như ngày hôm nay. Là công ty truyền thông hàng đầu Việt nam, chúng tôi luôn xác định nhân sự là yếu tố thành bại trong sự phát triển của doanh nghiệp.

Mong HRchannels Group ngày càng hoàn thiện và lớn mạnh.
Mr Trinh Duong
Giám đốc Công ty Quảng cáo truyền thông REC
talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng