4.5

MVC

Add a review
  • Share:

MVC Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 85
  • Founded Since 2020
  • Sectors Bán hàng Đồ Gia dụng, Báo chí/ Truyền hình,

Company Description

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng

Office Photos

Active Jobs From MVC