4.5

Nelly's Store

Add a review
  • Share:

Nelly's Store Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 3
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bán hàng Tiêu dùng nhanh,

Company Description

✨Nelly's Store chuyên về những mặt hàng organic phù hợp cho mọi loại của và mọi đối tượng sử dụng.

👉 Hãy gia nhập nhập là thành viên của đại gia đình Nelly nhé 👈

Office Photos

Active Jobs From Nelly's Store