• 09 Jul, 2020

Quản lý tuyển dụng

Thư từ chối ứng viên gồm những phần nào?

Bằng cách gửi thư từ chối cho ứng viên, nhà tuyển dụng sẽ khiến ứng viên có ấn tượng tốt. Để có một thư từ chối ứng viên khéo léo và chuyên nghiệp, nhất là không gây tổn thương cho ứng viên, nhà tuyển dụng nên lưu ý các thành phần cần thiết trong thư từ chối ứng viên.