4.5

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - CN Thủ Đức

Add a review
  • Share:

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - CN Thủ Đức Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 19
  • Founded Since 1996
  • Sectors Ngân hàng/Đầu tư ,

Company Description

Thiết lập các kế hoạch tiếp thị và khai thác khách hàng theo từng khu vực, từng địa bàn cụ thể và từng đối tượng khách hàng.
- Phát triển khách hàng mới. Bán sản phẩm, dịch vụ về huy động, tín dụng, dịch vụ và tư vấn, giải quyết các yêu cầu của khách hàng.
- Chăm sóc và duy trì khách hàng hiện hữu. Quản lý khách hàng doanh nghiệp về tình hình hoạt động kinh doanh.
- Tham gia, thiết kế xây dựng nội dung về các chính sách, thủ tục, hướng dẫn, quảng bá Sản phẩm, dịch vụ đối với KHDN

Office Photos

Active Jobs From Ngân Hàng TMCP Phương Đông - CN Thủ Đức