maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Bản đồ Nhân sư cấp cao

Nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh - Chứng chỉ kinh doanh chuyên nghiệp - IBTA - Hoa Kỳ - 16h

Nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh - Chứng chỉ kinh doanh chuyên nghiệp - IBTA - Hoa Kỳ - 16h
Course name:                              Nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh - Chứng chỉ kinh doanh chuyên nghiệp - IBTA - Hoa Kỳ
 
Category:- Sales
- Soft Skills
 
Course Code:  
 
Course Location:Ho Chi Minh
 
Course Description:
Chứng Chỉ Đào Tạo Giao Tiếp Trong Kinh Doanh CBP trang bị cho những người làm kinh doanh các thực hành giao tiếp tốt nhất và phát triển việc giao tiếp trong kinh doanh như một sự rèn luyện có tính kỷ luật.

Các mô-đun đào tạo giao tiếp trong kinh doanh CBP khai thác việc nghiên cứu quy trình giao tiếp trong môi trường kinh doanh, mang lại cho học viên những lựa chọn về phương thức giao tiếp hằng ngày tốt hơn.

Module 1: Giới thiệu giao tiếp trong kinh doanh

+ Giao tiếp trong kinh doanh là gì
+ Một mô hình giao tiếp trong kinh doanh
+ Trách nhiệm của người mã hóa/ người giải mã
+ Sự khác biệt giữa phương tiện truyền đạt và kênh truyền đạt
+ Các rào cản của giao tiếp
+ Chiến lược để vượt qua rào cản
+ Phản hồi
+ Một số câu hỏi sau cùng
+ Sự khác biệt giữa giao tiếp bằng lời và giao tiếp không bằng lời

Module 2: Cấu trúc hóa giao tiếp trong kinh doanh

+ Các nền tảng trong giao tiếp
+ Xác định thông điệp của bạn
+ Phân tích người nghe của bạn
+ Cấu trúc hóa thông điệp của bạn

Module 3: Phát triển phong cách viết trong kinh doanh

+ Vai trò của giao tiếp bằng văn bản
+ Giao tiếp bằng văn bản hiệu quả
+ Danh sách liệt kê những mục cần kiểm tra trong giao tiếp
+ Phát triển phong cách giao tiếp bằng văn bản hiệu quả

Module 4: Các hình thức viết trong kinh doanh

+ Các mẫu thư từ và ghi nhớ
+ Thư từ trong kinh doanh
+ Các hình thức thư từ mẫu
+ Ghi nhớ trong kinh doanh
+ Tin tốt và giao tiếp qua lại bằng thư có tính thuyết phục
+ Các thông điệp có nội dung tích cực
+ Các thông điệp có nội dung thuyết phục
+ Quản lý việc viết báo cáo
+ Các thành phần của một báo cáo
+ Giao tiếp bằng thư điện tử
+ Gửi thư điện tử
+ Gửi chuyển tiếp thư điện tử
+ Các cơ bản của thư điện tử
+ Sử dụng ngôn ngữ giác quan
+ Điều khoản bảo mật và tác quyền

Module 4: (tiếp theo)

+ Nghi thức xã giao trên internet
+ Giao tiếp trực tuyến

Module 5: Giao tiếp bằng văn bản trong các trường hợp đặc biệt

+ Giao tiếp bằng văn bản lịch thiệp là gì
+ Các nguyên tắc của giao tiếp bằng văn bản lịch thiệp
+ Viết một lá thư tồi
+ Vì sao cần phải viết thuyết phục
+ Viết một lá thư có tính thuyết phục

Moudle 6: Phát triển các kỹ năng giao tiếp bằng lời

+ Các hướng dẫn giao tiếp bằng lời hiệu quả
+ Lên kế hoạch
+ Các thành phần chính để nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng lời
+ Các yếu tố của giao tiếp giao bằng lời hiệu quả
+ Nguyên tắc của những bài nói chuyện hiệu quả
+ Các phong cách nói chuyện hay những hình thức chuyển tải bài nói chuyện
+ Sự lắng nghe và quan sát tích cực

Module 7: Làm kinh doanh qua điện thoại

+ Nghi thức xã giao qua điện thoại
+ Trả lời điện thoại một cách nhã nhặn
+ Những điều sẽ nói với người gọi điện thoại là gì
+ Thực hiện các nguyên tắc khi nói chuyện với những gọi điện thoại kém kiên nhẫn
+ Chọn lọc những cuộc gọi
+ Ghi chú các thông điệp
+ Nền tảng của giao tiếp qua điện thoại
+ Kết thúc cuộc nói chuyện một cách khéo léo
+ Kiểm tra các thông điệp và gọi điện thoại lại

Module 8: Giao tiếp không lằng lời

+ Tầm quan trọng của việc giao tiếp không lằng lời trong kinh doanh
+ Ngôn ngữ cử chỉ
+ Giao tiếp thực tế
+ Khoảng cách trong giao tiếp
+ Thể hiện một hình ảnh chuyên nghiệp
+ Môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến giao tiếp như thế nào

Module 9: Phát triển kỹ năng thuyết trình hiệu quả

+ Các hình thức thuyết trình khác nhau
+ Bài thuyết trình mang tính chất cung cấp thông tin
+ Bài thuyết trình có tính thuyết phục
+ Bài thuyết trình thể hiện sự thiện chí
+ Những điều lo lắng khi thuyết trình
+ Trang phục thích hợp khi thuyết trình
+ Ngữ cảnh và văn hóa trong khi thuyết trình
+ Những điều quan trọng khi chuẩn bị thuyết trình
+ Các kỹ thuật đơn giản khi sử dụng hỗ trợ minh họa cho thuyết trình
+ Minh họa hình ảnh là gì
+ Một số bí quyết khi chuẩn bị và sử dụng hình ảnh minh họa
+ Tầm quan trọng của việc sử dụng kỹ thuật trong một bài thuyết trình
+ Tầm quan trọng của danh sách các mục cần kiểm tra trong thuyết trình
+ Cần bao gồm những điểm gì trong danh sách các mục cần kiểm tra

Module 10: Mâu thuẫn và bất đồng trong giao tiếp kinh doanh

+ Nhận biết về mâu thuẫn
+ Vai trò của các giá trị
+ Các giá trị giải quyết mâu thuẫn
+ Các cách thức giải quyết mâu thuẫn
+ Chọn cách thức giải quyết mâu thuẫn
+ Các chiến lược giải quyết mâu thuẫn
+ Lắng nghe hiệu quả
+ Các bí quyết lắng nghe hiệu quả
+ Trước khi lắng nghe
+ Trong khi lắng nghe
+ Trách nhiệm hòa giải của người quản lý
+ Thử thách của các nền văn hóa khác nhau
+ Trách nhiệm của người giao tiếp các nền văn hóa khác nhau
 
Benefits (Objectives):
 
 
Degree Attained:Certificate or equivalent degree
 
Participants:
Khóa học dành cho những nhà lãnh đạo trong kinh doanh, các nhân viên cấp cao, quản lý, giám sát, những người làm việc tại các vị trí giao tiếp trực tiếp bên ngoài và những ai muốn chuyên sâu vào lĩnh vực giao tiếp trong kinh doanh.
 
Starting Time:11-Oct-2008
 
Duration:16h
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provider Name:                               Trung tâm Giáo dục Đào tạo TalentLink & StudyLink International
 
Provider Profile:
Trung tâm Giáo dục Đào tạo TalentLink & StudyLink là một tổ chức giáo dục chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

TalentLink & StudyLink giúp từng cá nhân và các doanh nghiệp tại Việt Nam tăng năng suất và thành tích làm việc thông qua yếu tố huấn luyện con người. Trước khi đề xuất một giải pháp đào tạo nào, chúng tôi luôn luôn cùng làm việc với các doanh nghiệp, khảo sát tình hình thực tế để chương trình đào tạo đó đạt được mục tiêu nhằm giảm thiểu thời gian cũng như chi phí đào tạo và đạt hiệu quả cao trong kinhdoanh.

Các doanh nghiệp cũng như cá nhân khi tham dự khóa huấn luyện tại TalentLink & StudyLink sẽ phát triển được các kỹ năng của mình nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Trung tâm Giáo dục Đào tạo TalentLink & StudyLink liên tục được các đối tác cũng như các cơ quan giáo dục nước ngoài tại Việt Nam đánh giá là một trong những trung tâm giáo dục có uy tín nhất tại Việt Nam.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Name:Ms.Châu, Ms Anh Đào
 
Email Address:
(to contact)
anhdao.tran@talentlink.com.vn
 
District:1
 
Address:219 bis Nguyễn Thị Minh Khai
 
City:Ho Chi Minh
 
Country:Vietnam
 
Telephone Number:(08) 925 6731
 
Mobile Number: 
 
Fax Number: 
 
Provider Website:ww.talentlink.com.vn

talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng