Headhunter HRchannels Group

Nhân Viên Hệ Thống Chất Lượng ISO (Sản xuất, Tiếng Trung, $1100, LN9823)

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $1100
 • Career Level Nhân viên
 • Experience 1-3 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Hà nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 • Industry Sản Xuất , Viễn Thông / Điện tử, QA/QC

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tìm kiếm Nhân Viên Hệ Thống Chất Lượng ISO tại Bắc Giang:
 • Chịu trách nhiệm điều phối và theo dõi sự liên lạc giữa bộ phận chất lượng, bộ phận phát triển và bộ phận thương mại quốc tế trong tiến độ dự án;
 • Theo dõi sản xuất thử nghiệm sơ bộ của sản phẩm;
 • Xây dựng kế hoạch chất lượng: kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm và các mẫu niêm phong sản phẩm, bộ phận, linh kiện;
 • Phân tích, dự báo các vấn đề về chất lượng kỹ thuật sau khi sản xuất hàng loạt sản phẩm và xác nhận các thay đổi trong quy trình;
 • Xác nhận nguyên liệu đầu vào;
 • Chịu trách nhiệm sản xuất thử một phần và hỗ trợ đưa vào sản xuất hàng loạt;
 • Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Requirement

 • Nam/ Nữ
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kỹ thuật
 • Có kinh nghiệm làm hệ thống ISO 9001 và 14001
 • Có chứng chỉ ISO hoặc audit nội bộ, tương đương với audit ISO
 • Có kỹ năng quản lý hệ thống
 • Tiếng Trung thành thạo 4 kĩ năng

Required skills

Related Jobs