The Zenitaka Corporation - Ha Noi Representative Office

Nhân viên kế toán thuế

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) Thoả thuận
  • Career Level Nhân viên
  • Experience 1-3 Years
  • Gender Male/Female
  • Sector Hà nội
  • Industry Mới tốt nghiệp/Thực tập , Kế toán/Tài chính/Kiểm toán

Job Description

V trí: Nhân viên kế toán thuế
Ni dung công vic:
- Qun lý, kê khai quyết toán thuế cho các d án xây dng bao gm thuế GTGT, TNDN, TNCN và các loi thuế liên quan khác
- Qun lý và s dng hóa đơn đu vào, đu ra, n ch
- Hch toán kế toán liên quan
- Làm vic vi cơ quan thuế v các vn đ liên quan


 

Requirement

Yêu cầu công việc:
  • Lập kế hoạch công việc và hoàn thành đúng hạn
  • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học cơ bản để làm việc như excel, word, email,…

Required skills

Related Jobs