Công ty cổ phần ECOIT

Nhân viên part time

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) Cạnh tranh
  • Career Level Mới tốt nghiệp
  • Experience 0-1 Years
  • Gender Male/Female
  • Sector Hà nội
  • Industry Hành chánh/Thư ký , Mới tốt nghiệp/Thực tập

Job Description

- Phân loại, sắp xếp file tài liệu theo quy trình được hướng dẫn

- Tiến hành Scan tài liệu theo từng file đã đóng gói;

- Đặt tên file

- Nhập dữ liệu và chỉnh sửa thông tin trên phần mềm máy tính theo yêu cầu

- Check, kiểm tra file scan, sửa lỗi theo đúng quy chuẩn có sẵn.

Requirement

 Nhanh nhẹn, chăm chỉ

- Có thể làm các ca sau:

- Ca 1: 8h00 -12h00; 

- Ca 2: 13h00-17h00; 

- Ca 3: 18h00- 22h00. 

Required skills

Related Jobs