Headhunter HRchannels Group

Nhân Viên Tuyển Dụng & Đào Tạo (Sản Xuất, $650, HI9448)

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $650
 • Career Level Nhân viên
 • Experience 1-3 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Hà nội
 • Industry Hành chánh/Thư ký , Nhân sự

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng & Đào Tạo tại Hà Nội:
 • Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng: đăng tuyển, sàng lọc và tìm kiếm hồ sơ ứng viên, lên kế hoạch phỏng vấn, thực hiện đánh giá phỏng vấn, lựa chọn ứng viên, tiếp nhận nhân sự mới;
 • Quảng bá hình ảnh, thương hiệu tuyển dụng của Công ty ra bên ngoài nhằm thu hút nguồn nhân lực giỏi thông qua các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề;
 • Cập nhật dự trữ danh sách ứng viên cho từng vị trí, đảm bảo luôn có sẵn nguồn cung ứng nhân sự và tuyển dụng kịp thời.
 • Phối hợp với các bộ phận để xây dựng các câu hỏi, bài kiểm tra cho từng vị trí để chọn lựa ứng viên phù hợp.
 • Thực hiện các thủ tục đón tiếp nhân viên mới: giới thiệu các phòng ban, làm hợp đồng thử việc, phổ biến quy định quy chế.
 • Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.
 • Phối hợp với các phòng ban thiết lập các chương trình đào tạo và phát triển nguồn lực nội bộ phù hợp với định hướng, mục tiêu kinh doanh của Công ty.
 • Chuẩn bị tất cả các công tác hậu cần cho chương trình đào tạo (sắp xếp phòng học, tài liệu, và các dụng cụ cần thiết cho buổi đào tạo).
 • Thực hiện đào tạo hòa nhập dành cho nhân viên mới.
 • Thực hiện việc đánh giá chương trình đào tạo và phân tích hiệu quả của các chương trình đào tạo.

Requirement

 • Nam/Nữ; Tuổi : 25-35
 • Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên
 • Có thể sử dụng tiếng Anh và Tiếng Nhật.
 • Có ít nhất 3 năm làm việc tại bộ phận Hành chính-Nhân sự và ít nhất 2 năm tại vị trí tương đương

Required skills

Related Jobs