maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Câu hỏi phỏng vấn hay gặp

Những điểm mạnh trong nghề nghiệp bạn cần chú ý

Những điểm mạnh trong nghề nghiệp bạn cần chú ý

1. Giao tiếp:

Kỹ năng giao tiếp văn bản thể hiện ở các báo cáo và thư từ. Kỹ năng giao tiếp lời nói thể hiện ở việc thuyết trình, quản lý xung đột, bán hàng, làm việc với khách hàng, lắng nghe tích cực, tham gia buổi họp và đàm phán.

2. Đạo đức làm việc tốt/cần mẫn

Chăm chỉ làm việc, làm ngoài giờ, hoàn thành dự án trước hạn, nhận nhiều việc hơn người khác, làm nhiều việc hơn mức yêu cầu, duy trì chất lượng công việc cao, áp dụng tiêu chuẩn xuất sắc của chúng tôi, làm việc không cần giám sát, tự mình theo dõi công việc.

3. Kỹ năng tổ chức và hoạch định

Thể hiện ở khả năng quản lý thời gian, xác định ưu tiên, sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả, đúng hạn, làm nhiều tác vụ cùng lúc, xử lý các yêu cầu vướng nhau, đạt được mục tiêu và mục đích, đặt mục tiêu, duy trì tiến độ và lịch biểu, sử dụng tối ưu nguồn lực khả dụng, điều phối nguồn lực để hoàn thành dự án.

4. Linh hoạt và thích nghi

Có thể thay đổi hoạt động và các tác vụ ưu tiên để đáp ứng yêu cầu mới, sẵn sàng học hỏi kỹ năng và tri thức mới, tích cực nỗ lực để chấp nhận thay đổi, có thể làm việc và giao tiếp một cách hiệu quả với nhiều người khác nhau, sẵn sàng làm việc tại các môi trường khác nhau, sẵn sàng thử nghiệm các nhiệm vụ mới.

5. Ra quyết định/đánh giá

Thu thập thông tin cần thiết để ra các quyết định rõ ràng, đưa ra các phương án khả thi, xem xét điểm mạnh điểm yếu cho từng phương án, thực hiện hành động tốt nhất một cách đầy đủ, bám sát quyết định.

6. Xử lý vấn đề

Có thể nhận diện và xác định các vấn đề, phân tích các vấn đề để tìm nguyên nhân, tìm ra các giải pháp khả thi, xem xét các hệ quả có thể có của mỗi giải pháp, quyết định giải pháp tốt nhất và triển khai nó.

7. Thu thập, phân tích và quản lý thông tin

Thu thập thông tin yêu cầu một cách hiệu quả từ các nguồn khác nhau, giải thích thông tin và kết hợp chúng lại thành một định dạng logic, xử lý thông tin, xác định xu hướng và các mô thức, phân phối và giao tiếp thông tin một cách đúng đắn, lưu trữ và duy trì thông tin một cách hiệu quả.

8. Đào tạo/hướng dẫn

Sẵn lòng và có thể hướng dẫn người khác, cho phép và tạo điều kiện học hỏi, truyền tải tri thức, giúp người khác xác định và đạt được điều mà họ có thể, đánh giá nhu cầu đào tạo và học hỏi, phát triển các sáng kiến học hỏi phù hợp, áp dụng phong cách dạy/hướng dẫn để đáp ứng nhu cầu của nhân viên.

9. Làm việc nhóm

Những việc làm hấp dẫn

Kỹ Sư Giám Sát (Chấp Nhận Sinh Viên Mới Ra Trường)

Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên Bán hàng Vật liệu xây dựng

Cán Bộ Kỹ Thuật (Giám Sát Máy Ép Cọc)

Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên Bán hàng Vật liệu xây dựng

Nhân Viên Kỹ Thuật Hiện Trường

Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên Bán hàng Vật liệu xây dựng

Làm việc hiệu quả trong nhóm, đóng góp vào các mục tiêu của nhóm, giao tiếp hiệu quả với các thành viên nhóm, tôn trọng, lắng nghe và khuyến khích các thành viên nhóm, nhiệt tình, đặt thành công của cả nhóm lên trước thành công của cá nhân.

10. Đáng tin cậy/có thể tin tưởng được

Hiệu quả làm việc nhất quán, hoàn thành dự án một cách chính xác và đúng hạn, đi làm đúng giờ, thực hiện các nghĩa vụ, tuân theo đúng các cam kết, tự kiểm tra công việc, tự sửa sai công việc, tuân thủ theo các chính sách và quy trình nơi làm việc, nhận trách nhiệm về các hành động của bản thân.

11. Sáng kiến

Tích cực chủ động nỗ lực sắp xếp các vấn đề và sự cố, đưa ra ý tưởng giúp cải thiện, tận dụng đầy đủ các cơ hội, xác định các nhu cầu và đề ra giải pháp, tiến hành các bước quản lý công việc và công ty một cách tốt hơn.

12. Tự lực/tự quản lý

Sử dụng nguồn lực, kỹ năng và khả năng của bản thân một cách đầy đủ, chịu trách nhiệm về hành động, tiến độ và thành công của mình, tự quản lý hướng tới mục tiêu, hoàn thành dự án và các hoạt động một cách độc lập, tự tìm sự giúp đỡ và hỗ trợ, tự cảm thấy có động lực và không cần tìm phần thưởng từ bên ngoài để làm việc hiệu quả tốt.

13. Kỷ luật

Kiểm soát hành vi của mình, động lực tự thân, chuẩn bị làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu, tự đặt mục tiêu, tránh sao lãng, thận trọng với các nhiệm vụ và hoạt động khó, không chần trừ, tiếp tục dự án khi đối mặt với khó khăn và thách thức.

14. Kiên trì/nhẫn nại

Biết cách xử lý khi thất vọng, xử lý hiệu quả khi bị từ chối, luôn lạc quan sau khi bị thất bại, duy trì hiệu quả công việc bất chấp khó khăn, chấp nhận phê bình, nhanh chóng phục hồi, khắc phục khó khăn để đạt được mục tiêu, cố gắng nỗ lực cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ.

15. Thuyết phục

Thể hiện ở khả năng bán hàng, quản lý khách hàng, đàm phán, xử lý mục tiêu, dành được sự đồng tình/cam kết từ đồng nghiệp/ban quản lý, trình bày ý tưởng, khuyến khích người khác, dành được lòng tin của người khác.

16. Liêm chính

Giữ bí mật, cung cấp thông tin chính xác và hoàn chỉnh, tuân thủ các chính sách và quy trình của công ty, tuân thủ các quy định, gìn giữ các giá trị và đạo đức trước sức ép và áp lực.

17. Năng động

Làm việc lâu, duy trì nhịp độ công việc nhanh, xử lý các nhiệm vụ thách thức, luôn lạc quan, nhận thêm nhiệm vụ, duy trì mức năng suất cao, bền bỉ trong việc đạt được mục tiêu.
Tham khảo thêm bài viết: Điểm mạnh nhất của anh/chị là gì?


talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng