Headhunter HRchannels Group

Phiên Dịch Tiếng Nhật

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $750
 • Career Level Nhân viên
 • Experience 3-5 Years
 • Gender Male
 • Sector TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai
 • Industry Biên phiên dịch , Hành chánh/Thư ký , Sản Xuất

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Phiên Dịch Tiếng Nhật (750 USD, ID11945):
 • Thông dịch cho bộ phận quản lý sản xuất và trong các cuộc họp
 • Dịch thuật tài liệu văn bản khi có yêu cầu
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Requirement

 • Tuổi từ 27- 36
 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành bất kỳ
 • Có từ 3 năm kinh nghiệm phiên dịch tại các công ty sản xuất
 • Tiếng nhật N2 giao tiếp thành thạo

Required skills

Related Jobs