Headhunter VietNam HRchannels

Phó Giám Đốc Nhân Sự (Y Tế/Chăm Sóc Sức Khỏe, $4400, HL8850)

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) $4400
  • Career Level Giám đốc
  • Experience 5-7 Years
  • Gender Male/Female
  • Sector TP.HCM
  • Industry Hành chánh/Thư ký , Nhân sự , Quản lý điều hành , Chăm sóc sức khỏe/Thiết bị Y tế

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty cổ phần, hiện đang tuyển Phó Giám Đốc Nhân Sự tại HCM:
  • Xây dựng, bổ sung, điều chỉnh cơ cấu, sơ đồ tổ chức của các phòng ban và xây dựng hệ thống mô tả công việc cho từng vị trí chức danh.
  • Khảo sát, phân tích, đánh giá định biên nhân sự và đưa ra định mức phù hợp với hiện trạng của bệnh viện.
  • Lập kế hoạch tuyển dụng và tổ chức triển khai nhằm đảo bảo chất lượng tuyển dụng và số lượng tuyển dụng.
  • Chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác tuyển dụng và xây dựng, phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty.
  • Kiểm soát, quản lý hệ thống dữ liệu ứng viên và lưu trữ, khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu này.
  • Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác đào tạo cho toàn bộ nhân sự của Công ty (Bệnh viện)
  • Phối hợp với các trưởng bộ phận chuyên môn đề xây dựng nội dung đào tạo phù hợp và đưa ra lộ trình phát triển sự nghiệp cho toàn CBNV.
  • Kiểm soát toàn bộ các hoạt động liên quan đến quan hệ lao động và hợp đồng lao động đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định của bệnh viện
  • Quản lý và điều chỉnh hệ thống chính sách đãi ngộ, chế độ phúc lợi, thang bảng lương của bệnh viện để tạo thế cạnh tranh trên thị trường và đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng.
  • Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất công việc cho từng vị trí chức danh và kiểm soát việc đánh giá năng lực CBNV theo đúng tình hình thực tế.
  • Quản trị và đảm bảo an toàn bảo mật của hệ thống dữ liệu nhân sự toàn công ty.
  • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và truyền thông nội bộ nhằm phát huy các giá trị tích cực, tạo nét đặc trưng cho môi trường phát triển của tổ chức.
  • Quản lý, kiểm soát các công việc liên quan đến hành chính văn phòng khác
 

Requirement

  • Nam hoặc nữ; Tuổi từ 35 – 45 tuổi
  • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Quản lý lao động, Kinh tế, Luật hoặc chuyên ngành liên quan.
  • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các đon vị có quy mô trên 1000 nhân sự.
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực y tế hoặc chăm sóc sức khỏe
  • Am hiểu sâu rộng về Luật lao động, BHXH, Luật thuế TNCN
  • Có kiến thức sâu về quản trị nhân lực.
 

Required skills

Related Jobs