Công Ty Cổ Phần Giấy Và Bao Bì Phú An

Phó Phòng Quản lý chất lượng ( QC)

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) Thoả thuận
  • Career Level Trưởng Nhóm/ Giám sát
  • Experience 5-7 Years
  • Gender Male/Female
  • Sector Bắc Ninh
  • Industry QA/QC

Job Description

- Phụ trách duy trì hệ thống quản lý đang áp dụng tại nhà máy, audit nội bộ định kỳ các hệ thống quản lý trong phạm vi nhà máy
- Chủ trì các cuộc đánh giá Audit từ khách hàng
- Xử lý hàng trả về
- Xử lý sản phẩm KPH trong sản xuất.
- Theo dõi việc thực hiện và triển khai các hành động khắc phục- phòng ngừa.

Requirement

1. Có kinh nghiệm xử lý auđit khách hàng
2. Có kiến thức về hệ thống ISO
3. Đã tham gia cuộc đánh giá nội bộ ( ưu tiên có chứng chỉ đánh giá viên hệ thống ISO 9001-2015)
4. Tốt nghiệp CĐ/ĐH
5. Có kình nghiệm về lĩnh vực sản xuất bao bì

Required skills

Related Jobs